Smart Delta Resources start project om Co2-uitstoot in Schelde-Deltaregio vergaand te verminderen

Smart Delta Resources start project om CO2-uitstoot in Schelde-Deltaregio vergaand te verminderen

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te hergebruiken of ondergronds op te slaan. Een grensoverschrijdend consortium van bedrijven onder de vleugels van Smart Delta Resources zet de eerste stap om op die manier de CO2-uitstoot vergaand te verminderen in het havengebied van North Sea Port (Gent, Terneuzen, Vlissingen).

Met het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 (Carbon Capture & Utilisation/Storage, kortweg CCUS) kan in het havengebied van North Sea Port de CO2-uitstoot met 30% worden verlaagd (6,5 miljoen ton CO2 per jaar). In die optiek heeft een consortium van Belgische en Nederlandse bedrijven het project Carbon Connect Delta opgezet met als eerste stap een onderzoek naar de haalbaarheid van CCUS in 2025. Het onderzoek buigt zich over alle aspecten: de technische, economische en juridische aspecten, de nodige infrastructuur voor het transport van CO2 met pijpleidingen of per schip, de financieringsmogelijkheden, de commerciële haalbaarheid en de vergunningstrajecten. Het consortium verwacht de haalbaarheidsstudie eind 2020 af te ronden, waarna het project verder wordt ontwikkeld voor realisatie.

Grens- en sectoroverschrijdend consortium

Het consortium is grensoverschrijdend samengesteld uit Smart Delta Resources, havenbedrijf North Sea Port, de bedrijven ArcelorMittal, Dow Benelux, PZEM, Yara en Zeeland Refinery en infrastructuurpartners Gasunie en Fluxys. Samen hebben de consortium-partners een breed netwerk en de nodige kennis en expertise om het project Carbon Connect Delta tot een succes te maken. Doordat het consortium tegelijk over industriële sectoren heen samenwerkt (chemie, petrochemie en staal), en ook met betrokken overheden in beide landen, ontstaan er unieke synergiën en opportuniteiten voor een duurzame economie.

Potentieel van 30% minder CO2-uitstoot in 2030

De ambitie van het consortium is om vanaf 2023 al 1 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen en dat uit te breiden tot een niveau van 6,5 miljoen ton per jaar in 2030, goed voor 30% minder CO2-uitstoot in de Schelde-Delta regio. Daarmee levert het project Carbon Connect Delta een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en de meer recente Europese Green Deal.

Naar een klimaatneutrale industrie in 2050

CCUS is één van de sporen die Smart Delta Resources (SDR) volgt om te komen tot een klimaatneutrale industrie in 2050 in de Schelde-Delta regio. SDR, ondersteund door Impuls Zeeland, Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen, zorgt ook voor de uitwerking van andere ontwikkelsporen, zoals duurzame waterstof (Hydrogen Delta), restwarmte, elektrificatie en recycling. Smart Delta Resources heeft al stappen gezet om de CO2-uitstoot substantieel te verminderen. Begin 2018 is een Roadmap vastgesteld waarmee het industriecluster kan voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. De afgelopen jaren zijn diverse studies voltooid naar de benodigde energie-infrastructuur. Ook is er al een waterstofkoppeling tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil gerealiseerd. Daarnaast zijn de innovatieve projecten Steel2Chemicals en Carbon2Value van Dow Terneuzen en ArcelorMittal Gent volop in ontwikkeling.

Zeldzame plant gespot op raffinaderijterrein

Zeldzame plant gespot op raffinaderijterrein

Hij is klein maar fijn, de zeer zeldzame plant die is gesignaleerd op het terrein van Zeeland Refinery. Het gaat om de Ophioglossum vulgatum oftewel de addertong. De addertong, met een hoogte van 3 tot 5 cm, is een varensoort met vertakkingen onder de grond en komt voor op arme, vochtige grond (normaal in vochtige duinvalleien in zeer specifieke natuurgebieden). 

Het is mogelijk dat de plant een jaar niet met bladeren boven de grond komt en dat was bij ons ook het geval – de addertong liet zich het afgelopen jaar niet zien, maar laat zich nu weer bewonderen tussen de rietorchissen nabij een van onze tanks.

Artikel LabInsight: veilig, efficient en tot zeer lage waardes benzeen in de lucht meten

Artikel LabInsight: veilig, efficient en tot zeer lage waardes benzeen in de lucht meten

Het vakblad LabInsights heeft in de mei-editie aandacht gegeven aan een laboratoriumproject van Zeeland Refinery: veilig, efficiënt en tot zeer lage waardes benzeen in de lucht meten. Het wordt gebruikt voor het vaststellen dat de Vapour Recovery Unit emissies aan de strenge milieu-eisen voldoen.

Lees het hele artikel van LabInsight

Grote onderhoudsstop Zeeland Refinery half mei van start

Grote onderhoudsstop Zeeland Refinery half mei van start

Zeeland Refinery begint half mei met een grote onderhoudsstop. Dankzij een breed scala aan preventieve maatregelen kunnen de noodzakelijke werkzaamheden doorgaan, ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt.

Veiligheid en energiebesparing

De raffinaderij wordt half mei uit bedrijf genomen om te beginnen aan grootschalig onderhoud aan de fabrieksinstallaties. Naast de onderhoudswerkzaamheden starten er diverse projecten op het gebied van veiligheid, energie, milieu en procesverbetering. Tijdens het onderhoud, waarvoor er tijdelijk ruim 1600 extra arbeidskrachten op het raffinaderijterrein werkzaam zijn, wordt de kans op besmetting met het coronavirus geminimaliseerd dankzij een streng preventie- en hygiëneprotocol, opgesteld in lijn met de richtlijnen van het RIVM.

Anderhalve meter afstand

Een groot deel van de maatregelen heeft betrekking op het kunnen houden van anderhalve meter afstand. Er zijn acht extra omkleed- en pauzeruimtes op het terrein geplaatst en de werk-, rust- en rookplekken zijn anders ingericht dan gebruikelijk. Tafels zijn verder uit elkaar geplaatst en er zijn tussenschotten geïnstalleerd. Om gedrang te voorkomen in omkleedruimtes en het restaurant, worden medewerkers ingedeeld in verschillende groepen die allemaal in een bepaald tijdvak toegang tot de ruimtes hebben.

Hygiënemaatregelen

Naast bovenstaande maatregelen zijn er uitgebreide schoonmaak- en ontsmettingsprocedures en zijn er desinfectiemiddelen aanwezig voor medewerkers. Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op locaties waar anderhalve meter afstand niet mogelijk is, dragen medewerkers mondkapjes of gelaatschermen. Deze maatregelen worden op het raffinaderijterrein overal duidelijk aangegeven én gehandhaafd. Zo wordt geborgd dat iedereen veilig kan werken en de onderhoudsstop veilig kan plaatsvinden.

PZC: coronaveilige onderhoudsstop bij Zeeland Refinery

PZC: coronaveilige onderhoudsstop bij Zeeland Refinery

Zeeland Refinery begint half mei met een grote onderhoudsstop. Dankzij een breed scala aan preventieve maatregelen kunnen de noodzakelijke werkzaamheden doorgaan, ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt.

De raffinaderij gaat half mei uit bedrijf voor groot onderhoud. Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden begint Zeeland Refinery diverse projecten op het gebied van veiligheid, energie, milieu en procesverbetering. Tijdens het onderhoud, waarvoor er tijdelijk ruim 1600 extra arbeidskrachten op het terrein werkzaam zijn, wordt de kans op besmetting geminimaliseerd met een streng preventie- en hygiëneprotocol.

Lees het artikel: Coronaveilige onderhoudsstop bij Zeeland Refinery