Zoek

Persbericht: ondertekening Expression of Principles Zeeland Refinery

Zeeland Refinery zet samen met de overheid een eerste stap in Maatwerkafspraken voor verdere verduurzamingsplannen

Vandaag hebben Zeeland Refinery en de Nederlandse overheid een belangrijke mijlpaal bereikt in hun gezamenlijke streven naar versnelde verduurzaming. Minister Micky Adriaansens (Ministerie Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) en Jessica Hahn (General Manager Zeeland Refinery) hebben een intentieverklaring ondertekend, genaamd de Expression of Principles (EoP), die de basis legt voor maatwerkafspraken tussen Zeeland Refinery en de Nederlandse overheid. Met deze afspraken streven beide partijen naar een versnelde verduurzaming van Zeeland Refinery, met oog voor de leefomgeving en natuur.

Met de ondertekening van de EoP reiken Rijksoverheid, provincie Zeeland en Zeeland Refinery elkaar de hand om gezamenlijk de verduurzamingsambities van Zeeland Refinery te realiseren. Maatwerkafspraken hebben als doel om een versnelling teweeg te brengen en in de verduurzaming verder te gaan dan wettelijk is vastgelegd op het gebied van klimaatdoelstellingen.

Voor deze versnelling in verduurzaming is de samenwerking tussen Zeeland Refinery en de overheid essentieel. Te denken aan samenwerking en kennisdeling op het gebied van wet- en regelgeving, energie-infrastructuur, vergunningen en marktstimulatie.

In de Expression of Principles worden de ambities beschreven die Zeeland Refinery de komende maanden zal bestuderen:

  • Een reductie van 1 miljoen ton CO2-uitstoot in 2030 (vergeleken met 2022)
  • Een reductie van 10% tot 50% van de NOx-uitstoot in 2030 (vergeleken met 2022)
  • Een reductie van 10% tot 50% van het ‘vers’ waterverbruik in 2030 (vergeleken met 2022)

Zeeland Refinery onderzoekt meerdere scenario’s waarin verschillende technieken worden toegepast voor het realiseren van deze ambities. 

In de volgende fase, de Joint Letter of Intent (JLOI), zullen alle betrokken partijen deze intenties verder uitwerken en uiteindelijk omzetten in concrete maatwerkafspraken.

Op deze manier hoopt Zeeland Refinery een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen, het verder verbeteren van de leefomgeving en de ontwikkeling van een circulaire economie.

Jessica Hahn, General Manager van Zeeland Refinery: “Dit is een belangrijke stap voor het verdere verduurzamingsproces van Zeeland Refinery. Door samen met de betrokken overheden de lijnen uit te zetten voor onze verduurzaming, leren we veel van elkaar. We krijgen inzicht in elkaars mogelijkheden en beperkingen, waardoor we elkaar beter kunnen ondersteunen om extra stappen te zetten richting een klimaatneutrale toekomst.