Zoek

Duurzaamheid

Groene waterstof

Groene waterstof wordt gezien als een van de energiedragers van de toekomst. Door in te zetten op groene waterstof, speelt Zeeland Refinery in op de veranderende behoeftes in de energiemarkt van morgen. H2ero is het project binnen ZR voor de ontwikkeling van CO2-vrije waterstof. Daarvoor wordt een nieuwe waterstoffabriek gebouwd waar waterstof zal worden geproduceerd door elektrolyse van water. Omdat de elektrolyse gebruik maakt van groene stroom (hernieuwbare energie waardoor tijdens de productie geen CO2 vrij komt), zal deze nieuw te bouwen waterstoffabriek intrinsiek CO2-vrije waterstof, oftewel ‘groene’ waterstof opleveren. Het doel is om de elektrolyser begin 2026 in dienst te nemen. Het is de bedoeling om begin 2024 met de bouw van de fabriek van start te gaan.

Co2-reductie en CCS

Azur is het project binnen ZR om onze CO2-emissie met meer dan 50% te reduceren door middel van de afvang van CO2 uit de rookgassen van onze bestaande waterstoffabrieken. Hiermee wordt onze (nu nog ‘grijze’) waterstof ‘blauwe’ waterstof, de kleur waar ook de projectnaam Azur naar verwijst. Voor Azur wordt een nieuwe fabriek gebouwd naast onze bestaande waterstoffabrieken. In die nieuwe fabriek wordt de CO2 afgevangen en vloeibaar gemaakt. De vloeibare CO2 wordt dan per schip getransporteerd naar lege gasvelden in de Nederlandse Noordzee voor permanente opslag. Het doel is om vanaf het derde kwartaal van 2026 met CO2-afvang te beginnen. ZR werkt in het kader van AZUR samen met Carbon Connect Delta. Dit is een samenwerkingsverband met Dow en Yara, om de CO2 die elk op diens eigen terrein afvangt, te transporteren en permanent op te slaan. Voor transport en permanente opslag wordt samengewerkt met Aramis, wat een samenwerkingsverband is tussen TotalEnergies, Shell, EBN and Gasunie.

Energie-efficiëntie

De duurzaamste energie is energie die je niet verbruikt. Energie-efficiëntie speelt daarom een belangrijke rol in de duurzaamheidsdoelen van Zeeland Refinery. Wij zijn een van de meest energie-efficiënte raffinaderijen ter wereld en hebben de ambitie dat ook te blijven. Zeeland Refinery heeft haar energie-efficiëntie in de periode 2008-2021 met 24% verbeterd.

We beperken onze verduurzaming niet tot ons eigen bedrijfsterrein, maar kijken ook graag naar hoe we kunnen samenwerken met anderen om duurzamer te produceren. Zo kan met het Sloewarmte-project een deel van de restwarmte die bij ons in het productieproces ontstaat, bij andere bedrijven voor diverse doeleinden ingezet. Hiermee vermindert niet alleen het energieverbruik, maar ook de CO2-uitstoot.

Zonnepark

Naast onze energiebesparingsprojecten investeren wij ook in de opwekking van duurzame energie. Ons zonnepark Zeeland Solar is bijna twaalf hectare, oftewel 22 voetbalvelden, groot en telt ruim 28.000 zonnepanelen. Daarmee is het een van de grootste industriële zonneparken van Nederland. Met een vermogen van 11 megawatt voorziet het zonnepark op een zomerse dag in bijna een kwart van onze stroomconsumptie. Zeeland Solar produceert jaarlijks evenveel stroom als het verbruik van 4300 huishoudens – de helft van alle huishoudens in de gemeente Borsele.

Door de positie van de panelen ten opzichte van de zon is er een grote biodiversiteitswaarde tussen de panelen mogelijk. De grond rondom het zonnepark wordt beheerd op insect- en bijvriendelijke wijze, waardoor er een grote toename is in kleine zoogdieren, insecten en insect- en zaadetende vogels. Een werkrand van drie meter met steenklaver aan de buitenzijde van het zonnepark zorgt voor bodembedekking, voegt stikstof aan de bodem toe en biedt nectar voor insecten. Op de resterende grond naast de werkrand zijn twee soorten (eenjarig en meerjarig) speciaal voor zonneparken samengestelde biodiversiteitsmengsels ingezaaid. De zaden in deze randen hebben een meerwaarde voor de kleine zoogdieren.

Biodiversiteit

Zeeland Refinery voert al sinds 2010 actief een natuurbeheerbeleid dat zich richt op het behouden en stimuleren van biodiversiteit op en rond het raffinaderijterrein. Dit doen wij middels diverse projecten die door onze flora-en-faunaspecialisten worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Bescherming, observatie en beheer van scholeksterbroedlocaties
• Orchideeënbeheer
• Beheer van bijzondere planten
• Insect- en bijvriendelijke beplanting en beheer van terrein rond zonnepanelen
• Vogelmonitoring
• Beheer moerasgebied op fabrieksterrein
• Aanleg nieuw natuurterrein
• Patrijsakker

Veiligheid

Veiligheid is onze grootste prioriteit

Onze producten

Wij houden de wereld in beweging

Betrokkenheid

We zijn graag een goede buur in onze regio

Milieu

Wij nemen onze verantwoorde-lijkheid op het gebied van milieuzaken