Duurzaamheid en energie-efficiëntie

Duurzaamheid en energie-efficiëntie

Duurzame energie

Energie-efficiëntie speelt een belangrijke rol in onze duurzaamheidsdoelen. Naast onze energiebesparingsprojecten investeren wij ook in de opwekking van duurzame energie. Ons zonnepark Zeeland Solar is bijna twaalf hectare, oftewel 22 voetbalvelden, groot en telt ruim 28.000 zonnepanelen. Daarmee is het een van de grootste industriële zonneparken van Nederland.

Met een vermogen van 11 megawatt voorziet het zonnepark op een zomerse dag in bijna een kwart van onze stroomconsumptie. Zeeland Solar produceert jaarlijks evenveel stroom als het verbruik van 4300 huishoudens – de helft van alle huishoudens in de gemeente Borsele.

Energiebesparingsprojecten

Energiebesparing

Zeeland Refinery heeft haar energie-efficiëntie in de periode 2008-2018 met 20% verbeterd. We beperken onze verduurzaming niet tot ons eigen bedrijfsterrein, maar kijken ook graag naar hoe we kunnen samenwerken met anderen. 

Zo wordt met het Sloewarmte-project de restwarmte die bij ons in het productieproces ontstaat, door andere bedrijven voor diverse doeleinden ingezet. Hiermee vermindert niet alleen het energieverbruik, maar ook de CO2-uitstoot. 

Verlichting

Al enkele jaren wordt bij vervanging of renovatie van straatverlichting overgeschakeld van traditionele armaturen naar led-armaturen. Deze gebruiken tachtig procent minder energie dan traditionele armaturen en hebben een vijf keer langere levensduur. Inmiddels is al 35 procent van de straatverlichting vervangen. Ook binnen de fabrieksinstallaties is gebleken dat ledverlichting voldoet aan de veiligheidseisen in de donkere uren. 

Bij nieuwe projecten of renovatie wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van ledverlichting of andere energiezuinige verlichting. Op onze steigers in de Van Cittershaven worden alle halogeen schijnwerpers vervangen door duurzame led-schijnwerpers. Hierdoor vermindert de lichtuitstraling boven het water. De totale lichtuitstraling van de raffinaderij in de nachtelijke uren wordt hierdoor verder verminderd.

Afvalstoffenbeleid

Het beleid van Zeeland Refinery is erop gericht om het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te beperken. Waar mogelijk hergebruiken of recycleren we hout-, bouw- en sloopafval en papier. Het raffinageproces is uitermate efficiënt. Er blijft alleen een kleine hoeveelheid sludge (een mengsel van zand, roest en olieachtig materiaal) over. Nadat we hier zoveel mogelijk water en olie uitgehaald hebben, wordt het door externe afvalverwerkers verwerkt. 

Onze verantwoordelijkheid voor het afval houdt overigens niet op bij de bedrijfspoort. Onze afvalverwerkers moeten gerenommeerde, gecertificeerde bedrijven zijn die alle benodigde vergunningen hebben. We controleren deze bedrijven regelmatig.

Veiligheid

Veiligheid is onze grootste prioriteit

Betrokkenheid

We zijn graag een goede buur in onze regio

Milieu

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van milieuzaken

Onze producten

Wij houden de wereld in beweging