Zoek

Donaties en sponsoring

Sponsoring

We zijn graag een goede buur in onze regio. Daarom ondersteunen we een aantal sociale en maatschappelijke activiteiten in de regio. Wij doen dat door financieel bij te dragen aan  kunst- en cultuurmanifestaties, onderwijs c.q. educatieve projecten en recreatieve- en sportevenementen binnen de provincie Zeeland.

Omdat wij vrijwilligerswerk voor de gemeenschap waarderen en stimuleren is het ook voor onze eigen (contractor) medewerkers mogelijk om een sponsor- of donatie-aanvraag in te dienen voor een vereniging of club waar zij lid van zijn.

Voorwaarden

Wij ontvangen jaarlijks vele donatie-aanvragen. Het kan dan ook voorkomen dat uw verzoek wordt afgewezen, ondanks dat deze wel aan alle criteria voldoet. Een donatie is altijd eenmalig en schept geen overeenkomst voor volgende jaren.

Criteria die voor ons van belang zijn, zijn o.a.:

  • Het openbare en gemeenschappelijke karakter van een initiatief
  • De aanvraag richt zich op kunst/cultuur, educatie, sport, muziek, duurzaamheid of veiligheid
  • Regio waar het initiatief plaats vindt
  • Eventuele media-aandacht en tegenprestatie van de aanvrager (plaatsing logo op website etc.)

Wij sponsoren geen organisaties met een winstoogmerk, individuen en activiteiten met een politiek of religieus karakter. Daarnaast sponsoren wij geen initiatieven die fondsen werven voor andere goede doelen.

Uw onderbouwde verzoek kunt u, voorzien van uw volledige naam- en adresgegevens en rekeningnummer sturen naar:
[email protected]

Veiligheid

Veiligheid is onze grootste prioriteit

Duurzaamheid

We investeren continu in onze duurzaamheidsdoelen

Betrokkenheid

We zijn graag een goede buur in onze regio

Milieu

Wij nemen onze verantwoorde-lijkheid op het gebied van milieuzaken