Zoek

Veiligheid

Persoonlijke veiligheid

Zeeland Refinery heeft als doelstelling dat iedereen na elke werkdag weer gezond en wel naar huis gaat. Een van de belangrijkste factoren op het gebied van persoonlijke veiligheid is menselijk gedrag. Wanneer we procedures volgen die risico’s uitsluiten, worden onveilige situaties en ongevallen voorkomen. 

Dankzij ons werkvergunningensysteem beheersen we mogelijke risico’s en geven we alle aandacht aan de veiligheid tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden. Benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals helmen en veiligheidsbrillen) zijn ruim voorhanden. Werkplaatsen worden veilig gemaakt door middel van risico-inventarisaties en –evaluaties en daarnaast worden er observatieronden gelopen waarbij wordt gecorrigeerd én gecomplimenteerd. Ongevallen en bijna-ongevallen worden gemeld, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in maatregelen, werkwijze of beleid.

Procesveiligheid

Veilige installaties en procedures die risico’s uitsluiten vormen een belangrijk deel van veiligheid. Met een goede veiligheidscultuur kan echter nog een extra stap gezet worden. Door middel van ons veiligheidscultuurprogramma ‘We Intervene!’ richten we ons op het complimenteren van goed gedrag, het stoppen van onveilig gedrag, elkaar respectvol aanspreken, naar elkaar luisteren, openstaan voor feedback en samenwerking. 

Iedereen doet hieraan mee: medewerkers van alle afdelingen, het management en contractors. Onze veiligheidscultuur heeft als bijkomend voordeel dat onze medewerkers met meer plezier aan het werk zijn, waardoor er efficiënter wordt gewerkt en er minder verzuim is.

Veiligheids-cultuurprogramma

In onze installaties komen brandbare en giftige stoffen voor. Als deze stoffen naar buiten komen, kan dat leiden tot blootstelling, een brand of zelfs een explosie. Dankzij procesveiligheid (het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in procesinstallaties) wordt dit voorkomen. Een procesinstallatie is veilig wanneer deze bestand is tegen de eigenschappen van de gevaarlijke stoffen en de operationele omstandigheden. Normen en specificaties worden hiervoor toegepast. 

Installaties dienen in goede staat te blijven. Daarom zijn er inspectieprogramma’s om wanddiktes te meten, wordt er preventief onderhoud uitgevoerd, worden beveiligingen getest en storingen tijdig gerepareerd. Door middel van veiligheidsstudies onderzoeken we op een gestructureerde manier hoe installaties nog veiliger kunnen worden en hoe wijzigingen beheerst doorgevoerd kunnen worden

Bedrijfsbrandweer

Zeeland Refinery is een BRZO-bedrijf en is daarmee bedrijfsbrandweerplichtig. Wij hebben daarom 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikking over een eigen bedrijfsbrandweer. Er is op ieder moment van de dag een complete brandweerploeg van 6 personen aanwezig. Deze wordt ingevuld door 16 fulltime Fire&Safety medewerkers, verdeeld over vijf ploegen, en operators die getraind zijn om brandweertaken uit te kunnen voeren. 

Iedereen die deel uitmaakt van onze brandweerploeg is opgeleid volgens een door de overheid vastgesteld opleidingsplan en er wordt getraind volgens een door de overheid goedgekeurd trainingsplan. Onze brandweer heeft de modernste apparatuur tot haar beschikking voor het bestrijden van diverse brandsoorten – onze schuimblusvoertuigen en bluscontainers zijn speciaal voor ons vormgegeven, zijn zeer modern en beschikken over grote bluscapaciteit.

Onze producten

Wij houden de wereld in beweging

Duurzaamheid

We investeren continu in onze duurzaamheidsdoelen

Betrokkenheid

We zijn graag een goede buur in onze regio

Milieu

Wij nemen onze verantwoorde-lijkheid op het gebied van milieuzaken