Zoek
Column-een-wajonger-bij-een-olieraffinaderij-kan-dat-eigenlijk-wel-ZR

Column: Een Wajonger bij een olieraffinaderij, kan dat eigenlijk wel?


In de loop van 2014 hebben wij bij Zeeland Refinery, een middelgrote olieraffinaderij in Zeeland, onderzocht of het inzetten van Wajongers binnen de raffinaderij mogelijk zou zijn. Het onderzoek volgde op afspraken die wij hadden gemaakt met de vakbonden over het inzetten van deze doelgroep. Wij hebben daarbij gelijk tegen de vakbonden gezegd dat we de inzet van Wajongers in de raffinaderij zelf wilden onderzoeken. Wij willen namelijk onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en niet Wajongers via dienstverleners inhuren.

Zoeken naar een geschikte plek
We hebben contact gezocht met het UWV en samen met hen liepen we het bedrijf door. We keken waar Wajongers een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren aan het bedrijfsproces. We kwamen uit bij de bedrijfsbrandweer. Dit is een afdeling waar misschien nog wel meer dan in de rest van de raffinaderij de veiligheidseisen van levensbelang zijn. De brandweercommandant vertelde dat er veel werk van elementair niveau nu door goed opgeleide brandweerlieden gedaan werd. Zo werd elke dag aan ongeveer tachtig mensen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen, vluchtmaskers en piepers uitgereikt en ook het rijdend materieel werd door hen schoongehouden. We zagen hier kansen liggen.

Wie gaat het worden?
Het UWV heeft ons geholpen met het uitwerken van de lnclusieve Arbeidsanalyse. Uit vier kandidaten hebben we de voor ons twee meest geschikte Wajongkandidaten gekozen. Deze twee jongvolwassenen met een beperking maken nu een vast deel uit van het brandweerteam. De taken die in eerste instantie geselecteerd zijn voeren ze prima uit, maar ondertussen doen ze meer: aan de hand van lijsten checken ze nu ook regelmatig de inventaris van de brandweerwagens.

Na de goede resultaten bij de brandweer hebben we nu ook twee plaatsen bij de afdeling Services ingericht. De Wajongers daar doen allerlei werkzaamheden in de kantoren, van papier rondbrengen tot eenvoudig onderhoud aan de kopieermachines. Wij hebben om deze Wajongers in dienst te nemen geen extra voorzieningen nodig gehad en het bedrijfsproces is niet of nauwelijks aangepast. De ‘gewone’ medewerkers hebben meer tijd voor hun belangrijkste taken en de Wajongers hebben zinvol werk dat past bij hun mogelijkheden.

Een positieve uitstraling naar het bedrijf
Wat we zien is dat, nu de Wajongers een vaste plek hebben veroverd, de eerst afwachtende houding van onze medewerkers is omgeslagen naar positief. Er worden nu door onze mensen mogelijkheden aangedragen voor Wajongers en ook bij vacatures kijken we bewust of een Wajonger ingezet zou kunnen worden. Al met al is de inzet van Wajongers voor zowel de raffinaderij als henzelf zeer succesvol!

Alex van Schaik
Manager Human Resources, Communicatie & Services (HRCS)