Search

Persbericht

Nieuwdorp – 3 februari 2023

Bij Zeeland Refinery heeft op vrijdagochtend 3 februari 2023 een ernstig incident plaatsgevonden tijdens onderhoudswerkzaamheden. Helaas heeft als gevolg van dit incident een persoon van een contractorbedrijf zijn leven verloren. 

Voorlopig kunnen geen verdere details worden gegeven met betrekking tot het slachtoffer, met inbegrip van identiteit.

De officiële hulpdiensten waren snel ter plaatse om de zorg over te nemen van de hulpdiensten van de raffinaderij. We zijn hen dankbaar voor hun inzet. Maar bovenal willen wij ons medeleven betuigen met de nabestaanden van de overledene en betreuren wij het gebeurde ten zeerste.

Met betrekking tot de exacte toedracht van het voorval lijkt het ons ongepast om daarover mededelingen te doen totdat nader onderzoek is uitgevoerd. De raffinaderij zal een diepgaand onderzoek instellen. Zeeland Refinery heeft alle relevante overheidsdiensten geïnformeerd over het incident.

Alle werkzaamheden in het kader van de onderhoudsstop zijn voorlopig stilgelegd. Zeeland Refinery zal ervoor zorgdragen dat er zo snel mogelijk slachtofferhulp beschikbaar komt voor (contractor) personeel.