Zoek
Good-Housekeeping-Day-bij-Zeeland-Refinery-ZR

Good Housekeeping Day bij Zeeland Refinery

Donderdag 14 december staat in het teken van de jaarlijkse Good Housekeeping Day. De Good Housekeeping Day is een jaarlijks initiatief van Zeeland Refinery om het raffinaderijterrein en de directe omgeving nog schoner te maken. Hierbij slaan de medewerkers de handen ineen om een bijdrage te leveren aan een beter milieu en een nog schonere werkplek. Ook de Luxemburgweg in Nieuwdorp wordt onder handen genomen en zal ook door een groep medewerkers van Zeeland Refinery schoongemaakt worden.

Ook de ‘witte boorden’ trekken hun werkkleding aan en helpen mee met het schoonmaken van het raffinaderijterrein. “Het is leuk om met de hele raffinaderij samen buiten te zijn en te werken aan een schonere werkomgeving. Voor ons is natuurlijk ook een leuke afwisseling van het dagelijkse kantoorwerk. Ook de directeur doet mee in het schoonmaakteam.” Aldus Alex van Schaik, manager HRCS van Zeeland Refinery.

Zeeland Refinery sinds de start in 1974, verschillende malen uitgebreid en aangepast uit o.a. milieuoverwegingen en energiebesparingen. Zo proberen wij continu de milieubelasting te verlagen. Een voorbeeld van een groot project is het Sloewarmteproject, waar bij de raffinaderij restwarmte levert aan verschillende omliggende bedrijven. De Good Housekeeping Day is een kleiner project, maar zorgt voor nog meer bewustwording bij de medewerkers.Good Housekeeping Day bij Zeeland Refinery