Zoek

Vogelmonitoring Zeeland Refinery: Jaarverslag 2020 nu beschikbaar

In het kader van het project Flora & Fauna op Zeeland Refinery zijn de vogels die op het raffinaderijterrein van ZR voorkomen geïnventariseerd en gemonitord. Deze methode is toegepast op standvogels, broedvogels en trekvogels. Zeeland Refinery kent een diversiteit in biotopen, die een aantrekkingskracht hebben op verschillende soorten vogels. Dit maakt het bijzonder dat bepaalde soorten op, of in de nabijheid van, de fabrieksterreinen voor te komen. Er zijn soorten die landelijk gezien schaars voorkomen en toch op terreinen van Zeeland Refinery te zien zijn!

Benieuwd naar de standvogels, broedvogels en trekvogels die vorig jaar zijn geïnventariseerd en gemonitord op ons raffinaderijterrein? Lees er meer over in ons Jaarverslag Vogelmonitoring 2020.

Alle vogelfoto’s in deze publicatie zijn door Rob, Security Shift Coordinator bij ZR, gemaakt op het terrein van Zeeland Refinery.