Zoek

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery heeft als doel het financieel ondersteunen van diverse projecten in de omgeving van Nieuwdorp op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van de leefbaarheid binnen de omliggende kernen van Nieuwdorp. Daarnaast verleent de stichting financiële steun aan projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek of initieert deze. 

ANBI status Stichting Zeeland Refinery
Stichting Zeeland Refinery heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Deze status is verkregen doordat de stichting het algemeen nut dient. Toetsing heeft plaatsgevonden door de Belastingdienst. Status is toegekend op 24/08/2011. Deze status is van belang, omdat alleen giften aan ANBI’s fiscaal aftrekbaar zijn, ook voor andere bedrijven dan Zeeland Refinery.

ANBI-gegevens Stichting Zeeland Refinery
RSIN: 850869778
Adresgegevens: Stichting Zeeland Refinery, Luxemburgweg 1, 4455 TM Nieuwdorp – Stichting Zeeland Refinery, Postbus 210, 4380 AE Vlissingen

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Mevr. J. Hahn, voorzitter
Mevr. H. van der Molen, lid
Mevr. A. de Wolf, secretaris en penningmeester

Beleidsplan: zie document ‘Beleidsplan Stichting Zeeland Refinery’
Beloningsbeleid: zowel leden van het bestuur als leden van de raad van advies ontvangen geen beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: Bekijk de jaarverslagen van Stichting Zeeland Refinery van 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

Veiligheid

Veiligheid is onze grootste prioriteit

Duurzaamheid

We investeren continu in onze duurzaamheidsdoelen

Onze producten

We zijn graag een goede buur in onze regio

Milieu

Wij nemen onze verantwoorde-lijkheid op het gebied van milieuzaken