Zoek
Regioplan-2030-2050-SDR-regio-gepresenteerd

Regioplan 2030-2050 SDR-regio gepresenteerd

De energietransitie wordt steeds concreter. Het doel is duidelijk: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050. Het regioplan 2030-2050 biedt heldere handvatten hoe de SDR-regio, waar Zeeland Refinery deel van uitmaakt, klimaatneutraliteit wil bereiken, om daarmee een significante bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van zowel Nederland als Vlaanderen.

Het regioplan beschrijft de gekozen strategie, middels transitiepaden, om de industriële regio te verduurzamen. De geselecteerde transitiepaden zijn gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, CCU en procesoptimalisatie. Concreet vertaalt dit zich in de uitvoering van vier prioritaire programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta, die grensoverschrijdend met elkaar verweven zijn. Alle vier de prioritaire programma’s zijn gestart met heldere doelen en mijlpalen voor 2030 en 2050. De voorwaarden om het SDR CO2-reductiepad succesvol uit te kunnen voeren, zijn in kaart gebracht. De uitdaging is nu om deze voorwaarden te gaan scheppen en als SDR-regio, SDR-bedrijven én internationale overheden samen op te trekken om de energietransitie te realiseren.

Lees meer over Smart Delta Resources.