Zoek

Privacyverklaring

Zeeland Refinery respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacy verklaring informeert u over ons privacy beleid en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:   Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM Nieuwdorp Havennummer 6501   tel.: +31 (0)113 619 000 email: [email protected]

HET DOEL VAN DE VASTLEGGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u onze website bezoekt worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Pas wanneer u zich registreert om onze veiligheidsfilm te zien of wanneer u een contact- of sollicitatieformulier invult, worden persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Ook wanneer u zich persoonlijk meldt bij de raffinaderij worden persoonsgegevens verwerkt. Zeeland Refinery legt alleen gegevens vast die noodzakelijk zijn voor het doel van het contact.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VASTGELEGD?

Wie?Doel van het bezoek aan de raffinaderijGegevens die vastgelegd worden bij bezoek aan de raffinaderijBewaartermijn
LeverancierAfleveren / ophalen goederennaam, kenteken, firmanaam, camerabeelden1 jaar, cam. 28 d
Dienstverlener ContractorUitvoeren van werkzaamhedenNAW en ID gegevens, firmanaam, VCA gegevens, camerabeelden Indien van toepassing: werkvergunning en bewijs sociale verzekering (A1)3 jaar, cam. 28 d
Bezoeker raffinaderij(Zakelijk) bezoekNaam, ID gegevens, kenteken (indien het voertuig het terrein op moet), camerabeelden1 jaar, cam. 28 d
    
Wie?Doel van het bezoek aan de websiteGegevens die vastgelegd worden via de websiteBewaar- termijn
SollicitantIndienen sollicitatieNAW en aanvullende gegevens8 mnd.
PubliekIndienen vraag / opmerking / klachtNAW gegevensgeen, wel email naar ZR

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN

Uw persoonsgegevens worden alleen intern Zeeland Refinery gebruikt voor de afhandeling van het doel waarvoor deze gegevens zijn opgevraagd. Zeeland Refinery zal nooit uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij hierover vooraf met u contact is geweest en u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.   Wanneer door de politie persoonsgegevens worden gevorderd zijn wij verplicht deze te verstrekken. Ook geldt dat wij mee moeten werken als door formele toezichthouders en/of inspectiediensten van de overheid persoonsgegevens ter inzage worden opgevraagd en dit verzoek is gebaseerd op de wet. Hetzelfde geldt indien een verzoek tot verstrekking van persoonsgegevens anderszins rechtens zou zijn vereist.

BEWAARTERMIJN

Wanneer u uitsluitend via de website contact heeft gehad met Zeeland Refinery worden uw persoonsgegevens niet bewaard. Als u via de website een sollicitatieformulier naar ons stuurt worden deze gegevens na 8 maanden verwijderd. Camerabeelden worden automatisch verwijderd na maximaal 28 dagen.   Indien u een persoonlijk bezoek heeft gebracht aan de raffinaderij worden uw persoonsgegevens bewaard in ons toegangscontrolesysteem. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. We bewaren deze gegevens vanuit beveiligingsoogpunt en als service. Als u binnen twee jaar opnieuw een bezoek brengt aan de raffinaderij, hoeft u niet opnieuw de bezoekersfilm te bekijken.

GEBRUIK VAN COOKIES

Zeeland Refinery gebruikt uitsluitend Google Web Analytics cookies op haar website. Deze cookies laten ons toe om anonieme statistieken samen te stellen met als doel de sites te verbeteren en te beheren. De verzamelde informatie kan bijvoorbeeld aangeven welk pad u hebt gevolgd om toegang te krijgen tot onze site, evenals uw browse patroon tijdens het surfen op de site. Deze zogeheten persistente cookies worden niet gewist wanneer u uw browser afsluit. Na een periode van twee jaar vervallen de cookies, tenzij u binnen deze termijn dezelfde site bezoekt, waardoor deze cookies opnieuw voor een periode van twee jaar geactiveerd worden.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die u via de website aan ons doet toekomen worden verstuurd via een beveiligde verbinding. De gegevens die op onze interne systemen zijn opgeslagen zijn beveiligd tegen toegang door onbevoegden.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij hebben vastgelegd in te zien. Wanneer u fouten ontdekt in de persoonsgegevens heef tu het recht deze te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze elektronische systemen. U kunt voor al deze zaken een verzoek indienen bij de afdeling Human Resources via email adres [email protected]. Uiteraard moet u zich dan wel legitimeren.

RECHT OP INTREKKEN VAN TOESTEMMING VOOR EEN BEPAALDE VERWERKING

U heeft het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking, bijvoorbeeld registratie in ons toegangscontrolesysteem, in te trekken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de afdeling Human Resources via email adres [email protected].

KLACHT INDIENEN

Indien u een klacht heeft ten aanzien van de wijze waarop Zeeland Refinery omgaat met uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.