Zoek
Waterstofcoalitie-investeer-nu-in-waterstof-ZR-oproep-nieuwe-kabinet-investeer-nu-in-waterstof

Oproep Waterstofcoalitie aan nieuw kabinet: investeer nu in waterstof

De verkiezingsprogramma’s 2021 laten zien dat de ontwikkeling van een ambitieuze waterstofketen in een nieuw kabinet op consensus kan rekenen. Goed nieuws voor het klimaat, de Nederlandse economie en de energiezekerheid. Om die gezamenlijke ambities waar te maken, roept de waterstofcoalitie, waar Zeeland Refinery deel van uitmaakt, op tot een ‘Waterstofpact’ in het nieuwe regeerakkoord.

Waterstof speelt een essentiële rol in de verduurzaming van de Nederlandse industrie en ons energiesysteem. Met de recente ophoging van het Europese CO2-reductiedoel naar 55% wordt waterstof nóg belangijker als duurzaam alternatief voor fossiele grond- en brandstoffen en als buffer voor het elektriciteitsnet. Het huidige kabinet en de Tweede Kamer hebben de ambitie voor een Nederlandse waterstofketen al omarmd. Het volgende kabinet staat voor de uitdaging het Nederlandse klimaat- en energiebeleid verder toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt daarbij is versnelde opschaling van de waterstofketen, met een zo duurzaam mogelijk eindscenario. Met het ‘Waterstofpact’ kan nog dit jaar de schop in de grond voor de Nederlandse waterstofketen.

Bouwstenen 2021-2025

De Waterstofcoalitie roept het nieuwe kabinet op om onderstaande bouwstenen voor de Nederlandse waterstofketen op te nemen in het regeerakkoord. De regeerperiode 2021-2025 is cruciaal om dit alles mogelijk te maken. Een ambitieuze inhaalslag, waarmee het nieuwe kabinet verzekert dat Nederland meedoet in de Europese kopgroep, met onder andere Duitsland, Frankrijk en België. Zo kunnen we kansen voor de regionale waterstofhubs verzilveren en de Nederlandse economische positie verduurzamen en versterken.

Bekijk hier het hele waterstofpact

De Waterstofcoalitie is een initiatief van 38 netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers.