Zoek

Onze producten

Producten

Zeeland Refinery maakt van ruwe aardolie brandstoffen. De ruwe olie wordt via een 138 kilometer lange, ondergrondse pijpleiding naar ons getransporteerd vanaf de Maasvlakte Olie Terminal. In een geavanceerd raffinageproces halen we uit de ruwe aardolie, oftewel crude, de brandstoffen LPG, benzine, kerosine, diesel en stookolie (voor de scheepvaart). Daarnaast maken we in kleinere hoeveelheden oplosmiddelen en grondstoffen voor het maken van kunststoffen. Van de 11,5 miljoen ton producten die Zeeland Refinery jaarlijks produceert, verschepen we 97% per schip via de Van Cittershaven. De helft van onze producten wordt naar afnemers in België geleverd. Andere landen waaraan wij leveren zijn Nederland en Duitsland.

Hoofdprocessen

De eerste bewerking die de aardolie ondergaat vindt plaats in de Crude Distillation Unit. Door middel van het scheiden op kookpunten verkrijgen we een aantal hoogwaardige producten die verkocht worden als brandstof, of grondstof voor bijvoorbeeld de productie van kunststoffen. Na deze eerste scheiding ondergaat het zware product, de atmosferische residu, een tweede bewerking in een vacuum distillation. Hierdoor wordt een zware gasolie verkregen die als grondstof dient voor de hydrocracker. In de hydrocracker-reaktoren vindt onder toevoeging van waterstof een omzetting plaats van de zware gasolie naar hoogwaardige producten die, gelijk aan de producten van de Crude Distillation Unit, verkocht worden als brandstof of als grondstof voor de productie van kunststoffen.

Investeringen

Zeeland Refinery investeert elk jaar 50 à 60 miljoen euro in de raffinaderij met projecten voor capaciteitsverhoging, veiligheid, energiebesparing en andere milieuprojecten. Zo is er in 2012 geïnvesteerd in een nieuwe controlekamer en in 2014 in een nieuw hoogspanning-schakelstation. In 2018 is van start gegaan met uitbreiding van de hydrocracker, een van de belangrijkste eenheden van de raffinaderij, met een derde reactor. Dankzij deze derde reactor wordt een CO2-uitstoot van ongeveer 10.000 ton per jaar vermeden. Ook is tijdens de bouw een toename van de werkgelegenheid in de regio met 75 tot honderd manjaren werk gerealiseerd.

Zorgsystemen

Zeeland Refinery maakt belangrijke producten waar veel vraag naar is. De producten, die wij maken, zijn allemaal van de hoogste kwaliteit. Om die hoge kwaliteit te kunnen garanderen hebben we verschillende kwaliteitssytemen.

Voor milieu zijn wij gecertificeerd voor het milieuzorgsysteem ISO-14001, voor de kwaliteit van onze producten is dat NEN-EN-ISO 9001. Ons veiligheidzorgsysteem is MAESTRO dat voornamelijk in de petrochemische industrie wordt gehanteerd. Deze drie zorgsystemen bepalen de aanpak van onze dagelijkse activiteiten.

Pijpleiding

Zeeland Refinery vervoert haar grondstoffen en eindproducten bij voorkeur via pijpleidingen onder de grond. Voor olieproducten is dit de meest veilige manier van transport. De hoofdpijpleiding loopt vanaf de Maasvlakte Olie Terminal naar Zeeland Refinery in Vlissingen.

Het beheer van de pijpleidingen is in handen van TankOpslag en PijpleidingenNet N.V. (TOPN) , het pijpleidingenbedrijf van Zeeland Refinery. TOPN houdt zich bezig met het plegen van inspecties, het uitvoeren van onderhoud, het contact met landeigenaren, pachters en beheerders en het implementeren van nieuwe wetgeving rondom het beheer van de pijpleidingen.

Bent u landeigenaar en signaleert u iets ongewoons (onaangekondigde graafwerkzaamheden in de pijpleidingenstrook, grondverzakkingen in de buurt van de pijpleiding, verkleuringen in het veld of slootwater)? Bel dan met het calamiteitentelefoonnnummer: 0113-619555. Een van onze medewerkers komt dan direct ter plaatse om de situatie te onderzoeken.

Veiligheid

Veiligheid is onze grootste prioriteit

Duurzaamheid

We investeren continu in onze duurzaamheidsdoelen

Betrokkenheid

We zijn graag een goede buur in onze regio

Milieu

Wij nemen onze verantwoorde-lijkheid op het gebied van milieuzaken