Nieuw controlesysteem tankenpark en beladingen

Total Raffinaderij Nederland heeft op 13 april 2010 een nieuw geavanceerd controle- en besturingssysteem in gebruik genomen voor de logistieke zaken van de raffinaderij zoals de import van grondstoffen en de opslag en verlading van producten.

Dit nieuwe systeem is een belangrijke stap voorwaarts bij de voortdurende modernisering van de raffinaderij. Het project behelst een investering van in totaal zo’n 13 miljoen Euro. De controle- en besturingssystemen van de productieprocessen waren in de afgelopen jaren al geheel gemoderniseerd. 

Bij modernisering kiest de raffinaderij altijd voor de best  beschikbare technologie van het moment. De controle- en besturingssystemen van de raffinaderij behoren thans dan ook tot de meest geavanceerde in de raffinagesector.

Tijdens de overgang naar het nieuwe systeem op 13 april werden, door een team van meer dan 50 mensen, 2600 signalen overgezet van het oude naar het nieuwe systeem. Tijdens het overzetten werd de ontvangst van grondstoffen en de belading van schepen en tankwagens gedurende 12 uur stilgelegd.

Al vanaf 2006 is aan dit omvangrijke project gewerkt. Een team van 10 tot 25 personen hebben in de afgelopen jaren gezorgd voor het technisch ontwerp en de installatie van het systeem. Daarnaast hebben vier medewerkers van de raffinaderij intensief samengewerkt met de leverancier aan het ontwerp van de software dat geheel afgestemd werd op bestaande planning- en besturingssystemen van de raffinaderij. In het nieuwe systeem is  ook een zeer geavanceerd automatisch controlesysteem opgenomen dat ervoor zorgt dat eventuele verkeerde bedieningshandelingen automatisch worden geblokkeerd.

Nadat de nieuwe apparatuur was geïnstalleerd is deze uitgebreid getest. In de weken voorafgaand aan de daadwerkelijke overgang naar het nieuwe systeem werden ook brand- en gasalarmen uitgebreid getest. De raffinaderij informeerde de bewoners van de omliggende dorpen over de test van de alarmen met een huis-aan-huis nieuwsbrief.

Naast alle technische voorbereidingen zijn de betrokken medewerkers uitgebreid opgeleid om vertrouwd te raken met het nieuwe systeem. Er werd daartoe een levensechte testomgeving ingericht. Ook de onderhoudsmedewerkers zijn in verschillende trainingssessies geïnformeerd over de bijzonderheden van het  nieuwe systeem.