Commissaris van de Koningin slaat eerste paal nieuw controlekamergebouw

Op woensdag 21 april 2010 heeft Commissaris van de Koningin in Zeeland, mevrouw K. Peijs, de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw controlegebouw bij Total Raffinaderij Nederland in Vlissingen-Oost.

De bouw en (technische) inrichting vergt een totale investering van 27 miljoen Euro. In het gebouw zal de controlekamer voor de besturing en logistieke sturing van de raffinageprocessen gehuisvest worden, evenals het laboratorium en een aantal kantoren.

De raffinaderij is, gezien het huidige economische klimaat, bijzonder blij met de bouw van dit complex. De moederbedrijven, de oliemaatschappijen Total en Lukoil, geven metdeze investering van 27 miljoen euro het signaal af dat ze veel vertrouwen hebben in de toekomst van de raffinaderij. De realisatie van dit controlekamercomplex is een belangrijke stap in de voortdurende modernisering van de raffinaderij.

 De controle- en besturingssystemen, die in dit gebouw bediend gaan worden, zijn in de afgelopen jaren geheel gemoderniseerd en behoren tot de meest geavanceerde in de raffinagesector. Het nieuwe controlesysteem voor logistieke zaken werd op 13 april jongstleden in bedrijf genomen. Met dit nieuwe gebouw en deze geavanceerde  besturingssystemen is de raffinaderij goed toegerust voor de komende jaren. Naar verwachting zal het gebouw begin 2012 in gebruik worden genomen.

Uit het oogpunt van veiligheid komt het complex aan de rand van het terrein naast de hoofdingang te staan. Het huidige controlegebouw staat midden op het terrein en dateert van 1974, toen de raffinaderij zich in Vlissingen-Oost vestigde. Het gebouw zal geheel explosiebestendig uitgevoerd worden. Deze veiligheidsvoorziening draagt extra bij tot de totale veiligheidsmaatregelen van de raffinaderij. In het ontwerp zijn ook de milieuaspecten meegenomen. De watervoorziening in het gebouw is gesplitst in drinkwater en industriewater en er zullen milieuvriendelijke materialen verwerkt worden.

De aanbesteding van het gebouw heeft plaatsgevonden op basis van innovatieve aanbesteding, waarbij maximaal gebruik werd gemaakt van de kennis en expertise die in de markt aanwezig is. De firma Cordeel is de hoofdaannemer van het project. Deze firma behoort tot de toonaangevende bouwgroepen in deze regio en heeft onder andere een vestiging in Vlissingen-Oost. TRN heeft voor de firma Cordeel gekozen vanwege hun veilige werkmethoden, de kwaliteit van de uitvoering en hun ervaring in soortgelijke projecten. De vaste aannemers voor procesinstrumentatie en elektrische systemen in de raffinaderij, de firma Cegelec en Imtech, zullen de installatie en aansluiting van de procescontrolesystemen verzorgen. Deze installatiewerkzaamheden behelzen een aanzienlijk deel van de totale bouwwerkzaamheden. Cegelec en Imtech verzorgen ook de elektrische hoofddistributiesystemen en het communicatiesysteem.