Zeeland Refinery Hackathon met ICT-studenten Hogeschool Zeeland

Zeeland Refinery Hackathon met ICT-studenten Hogeschool Zeeland

Op 23 en 24 februari werd de eerste Hackathon, een samenvoeging van hacken en marathon, in Zeeland gehouden. Dit evenement werd door Zeeland Refinery georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Zeeland. Tijdens dit 24-uurs evenement kregen de ICT-studenten een drietal knelpunten van de raffinaderij voorgelegd, waar de studenten mee aan de slag gingen. Een mooie uitdaging om innovatieve IT-oplossingen te bedenken via een unieke samenwerking tussen HZ-studenten en medewerkers van Zeeland Refinery. Dit initiatief zorgde ervoor dat de studenten deze knelpunten met een frisse blik konden bekijken en met ‘out of the box’ ideeën konden komen.

De ZR Hackathon, die non-stop 24 uur duurde, werd in Dok 41 in Vlissingen gehouden. Aan elk van de drie knelpunten werkten meerdere groepen studenten samen. Uit de vele oplossingen koos de jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Zeeland Refinery en de HZ, het beste idee per knelpunt. De leden van de drie winnende teams namen als prijs een drone mee naar huis. Tijdens een 6-weekse stage bij Zeeland Refinery wordt het beste idee binnenkort verder uitgewerkt.

De aftrap van de ZR Hackathon werd gegeven door Tanneguy Descazeaud, algemeen directeur Zeeland Refinery, en Bert Schollema, Dean HZ Academie voor Technologie & Innovatie en De Ruyter Academy. Een aantal inspirerende sprekers zorgden er tijdens de Hackathon voor dat de studenten geïnspireerd en gestimuleerd werden om tot de beste en meest creatieve oplossingen te komen en om wakker te blijven.

Het was een bijzonder succesvol en inspirerend evenement voor zowel de ICT-studenten als voor de vele bij het evenement betrokken medewerkers van Zeeland Refinery.

Commissaris van de Koningin slaat eerste paal nieuw controlekamergebouw

Commissaris van de Koningin slaat eerste paal nieuw controlekamergebouw

Op woensdag 21 april 2010 heeft Commissaris van de Koningin in Zeeland, mevrouw K. Peijs, de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw controlegebouw bij Total Raffinaderij Nederland in Vlissingen-Oost.

De bouw en (technische) inrichting vergt een totale investering van 27 miljoen Euro. In het gebouw zal de controlekamer voor de besturing en logistieke sturing van de raffinageprocessen gehuisvest worden, evenals het laboratorium en een aantal kantoren.

De raffinaderij is, gezien het huidige economische klimaat, bijzonder blij met de bouw van dit complex. De moederbedrijven, de oliemaatschappijen Total en Lukoil, geven metdeze investering van 27 miljoen euro het signaal af dat ze veel vertrouwen hebben in de toekomst van de raffinaderij. De realisatie van dit controlekamercomplex is een belangrijke stap in de voortdurende modernisering van de raffinaderij.

 De controle- en besturingssystemen, die in dit gebouw bediend gaan worden, zijn in de afgelopen jaren geheel gemoderniseerd en behoren tot de meest geavanceerde in de raffinagesector. Het nieuwe controlesysteem voor logistieke zaken werd op 13 april jongstleden in bedrijf genomen. Met dit nieuwe gebouw en deze geavanceerde  besturingssystemen is de raffinaderij goed toegerust voor de komende jaren. Naar verwachting zal het gebouw begin 2012 in gebruik worden genomen.

Uit het oogpunt van veiligheid komt het complex aan de rand van het terrein naast de hoofdingang te staan. Het huidige controlegebouw staat midden op het terrein en dateert van 1974, toen de raffinaderij zich in Vlissingen-Oost vestigde. Het gebouw zal geheel explosiebestendig uitgevoerd worden. Deze veiligheidsvoorziening draagt extra bij tot de totale veiligheidsmaatregelen van de raffinaderij. In het ontwerp zijn ook de milieuaspecten meegenomen. De watervoorziening in het gebouw is gesplitst in drinkwater en industriewater en er zullen milieuvriendelijke materialen verwerkt worden.

De aanbesteding van het gebouw heeft plaatsgevonden op basis van innovatieve aanbesteding, waarbij maximaal gebruik werd gemaakt van de kennis en expertise die in de markt aanwezig is. De firma Cordeel is de hoofdaannemer van het project. Deze firma behoort tot de toonaangevende bouwgroepen in deze regio en heeft onder andere een vestiging in Vlissingen-Oost. TRN heeft voor de firma Cordeel gekozen vanwege hun veilige werkmethoden, de kwaliteit van de uitvoering en hun ervaring in soortgelijke projecten. De vaste aannemers voor procesinstrumentatie en elektrische systemen in de raffinaderij, de firma Cegelec en Imtech, zullen de installatie en aansluiting van de procescontrolesystemen verzorgen. Deze installatiewerkzaamheden behelzen een aanzienlijk deel van de totale bouwwerkzaamheden. Cegelec en Imtech verzorgen ook de elektrische hoofddistributiesystemen en het communicatiesysteem.

Nieuw controlesysteem tankenpark en beladingen

Nieuw controlesysteem tankenpark en beladingen

Total Raffinaderij Nederland heeft op 13 april 2010 een nieuw geavanceerd controle- en besturingssysteem in gebruik genomen voor de logistieke zaken van de raffinaderij zoals de import van grondstoffen en de opslag en verlading van producten.

Dit nieuwe systeem is een belangrijke stap voorwaarts bij de voortdurende modernisering van de raffinaderij. Het project behelst een investering van in totaal zo’n 13 miljoen Euro. De controle- en besturingssystemen van de productieprocessen waren in de afgelopen jaren al geheel gemoderniseerd. 

Bij modernisering kiest de raffinaderij altijd voor de best  beschikbare technologie van het moment. De controle- en besturingssystemen van de raffinaderij behoren thans dan ook tot de meest geavanceerde in de raffinagesector.

Tijdens de overgang naar het nieuwe systeem op 13 april werden, door een team van meer dan 50 mensen, 2600 signalen overgezet van het oude naar het nieuwe systeem. Tijdens het overzetten werd de ontvangst van grondstoffen en de belading van schepen en tankwagens gedurende 12 uur stilgelegd.

Al vanaf 2006 is aan dit omvangrijke project gewerkt. Een team van 10 tot 25 personen hebben in de afgelopen jaren gezorgd voor het technisch ontwerp en de installatie van het systeem. Daarnaast hebben vier medewerkers van de raffinaderij intensief samengewerkt met de leverancier aan het ontwerp van de software dat geheel afgestemd werd op bestaande planning- en besturingssystemen van de raffinaderij. In het nieuwe systeem is  ook een zeer geavanceerd automatisch controlesysteem opgenomen dat ervoor zorgt dat eventuele verkeerde bedieningshandelingen automatisch worden geblokkeerd.

Nadat de nieuwe apparatuur was geïnstalleerd is deze uitgebreid getest. In de weken voorafgaand aan de daadwerkelijke overgang naar het nieuwe systeem werden ook brand- en gasalarmen uitgebreid getest. De raffinaderij informeerde de bewoners van de omliggende dorpen over de test van de alarmen met een huis-aan-huis nieuwsbrief.

Naast alle technische voorbereidingen zijn de betrokken medewerkers uitgebreid opgeleid om vertrouwd te raken met het nieuwe systeem. Er werd daartoe een levensechte testomgeving ingericht. Ook de onderhoudsmedewerkers zijn in verschillende trainingssessies geïnformeerd over de bijzonderheden van het  nieuwe systeem.