Park Molenwater in Middelburg weer tien witte berken rijker tijdens feestelijke ceremonie

Park Molenwater in Middelburg weer tien witte berken rijker tijdens feestelijke ceremonie

Afgelopen vrijdag was er in Park Molenwater een officieel plantmoment van tien witte berkenbomen die door onze aandeelhouder LUKOIL zijn gedoneerd aan Gemeente Middelburg. Het plantmoment was onderdeel van het feestelijke jubileum waarbij tien jaar succesvol samenwerken van LUKOIL en Zeeland Refinery werd gevierd. Naast de tien witte berkenbomen schenkt LUKOIL ook het pompsysteem van de fontein op de kinderspeelplek die binnenkort wordt aangelegd in het park.

Lees het hele artikel van PZC: Na bomenkap worden nu ook weer bomen geplant in het vernieuwde Molenwaterpark van Middelburg

LUKOIL en Zeeland Refinery vieren 10 jaar succesvolle samenwerking

LUKOIL en Zeeland Refinery vieren 10 jaar succesvolle samenwerking

Zeeland Refinery is een joint venture tussen het Franse TOTAL en het Russische LUKOIL. Vandaag vieren we dat LUKOIL al tien jaar trotse aandeelhouder is van Zeeland Refinery. Een jubileum waarbij het succes van onze kernwaarden: betrouwbaarheid, productiviteit, milieu en veiligheid gevierd worden.

Symbool voor tien jaar partnerschap

LUKOIL doet in het kader van het jubileum een blijvende donatie aan de regio. Een onderdeel van de feestelijke ceremonie is de schenking door LUKOIL van tien witte berken aan het vernieuwde Molenwaterpark in Middelburg. De witte berk staat bekend als de Russische boom bij uitstek. De tien gedoneerde witte berken staan daarmee symbool voor tien jaar partnerschap van LUKOIL en Zeeland Refinery.  Naast een bijdrage aan de vergroening van het park doneert het bedrijf ook de fontein én de kinderspeelplek in het nieuwe Molenwaterpark. De bomen worden ceremonieel ‘geplant’ door Burgemeester Bergmann en wethouder Aalberts samen met mevrouw de Muynck van Zeeland Refinery en de heer Gimaletdinov van LUKOIL.

Bekijk onderstaand filmpje om meer te weten te komen over LUKOIL.

Hydrogen Delta Day: plannen voor verdere verduurzaming van de procesindustrie

Hydrogen Delta Day: plannen voor verdere verduurzaming van de procesindustrie

Afgelopen maandag vond de Hydrogen Delta Day plaats in de Lasloods in Vlissingen. Tijdens dit inpirerende evenement, georganiseerd vanuit de gezamenlijke ambitie van bedrijven en overheden in het havengebied van North Sea Port, zijn de plannen gepresenteerd waarmee de Deltaregio koploper wil blijven op het gebied van industriële waterstof.
 
Foto: David Plas Photography

Stichting Zeeland Refinery trotse sponsor Borselse Sprinter

Stichting Zeeland Refinery trotse sponsor Borselse Sprinter

Op 24 oktober is tijdens een feestelijke ceremonie de gloednieuwe Borselse Sprinter gelanceerd. Deze bus, een project van de gemeente Borsele, is gericht op inwoners van de gemeente die niet, of moeilijk, in staat zijn activiteiten te bezoeken. Stichting Zeeland Refinery is trotse sponsor van de Borselse Sprinter en wenst de gebruikers veel mooie ritten en uitstapjes toe!

Onderzoek Naturalis: zonnepark veilige haven voor biodiversiteit

Onderzoek Naturalis: zonnepark veilige haven voor biodiversiteit

Uit onderzoek van Naturalis Biodiversity Center blijkt dat goed ingerichte zonneparken niet alleen een bron van duurzame energie zijn, maar ook een veilige haven voor biodiversiteit.

“Na het bestuderen van de flora en fauna concluderen de wetenschappers dat het zonnepark zowel voor planten als dieren een geschikte habitat is,” aldus Naturalis.

Lees het hele artikel op Naturalis.nl: Zonnepark veilige haven voor biodiversiteit

Aanbevelingen voor pijpleidinginfrastructuur in North Sea Port om klimaatambities waar te maken

Aanbevelingen voor pijpleidinginfrastructuur in North Sea Port om klimaatambities waar te maken

Bron: North Sea Port 

Grote hoeveelheden groene waterstof, duurzame elektriciteit en het vervangen of nieuw aanleggen van een flink aantal pijpleidingen in North Sea Port zijn de voornaamste aanbevelingen die het CUST- project (Clean Underground Sustainable Transport) hebben opgeleverd.
In het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port werd onderzoek verricht naar de mogelijke uitrol van een grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor transport van CO2, waterstof, synthetische nafta en warmte. Die leidingen zijn van belang om in de komende 5 tot 30 jaar de jaarlijkse CO2-uitstoot in het havengebied van bijna 22 miljoen ton te verminderen. En om de transitie naar een klimaatneutrale industrie tegen 2050, in overeenstemming met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, waar te maken. De studie levert een aantal aanbevelingen op om dit te realiseren.

Om CO2 te gebruiken en te verminderen, is het noodzakelijk die bij bedrijven af te vangen en in te zetten als grondstof (Carbon Capture and Utilisation (CCU)). Om die CO2 op de plaats van bestemming te krijgen is de aanleg van pijpleidinginfrastructuur nodig. CCU is – in de verschillende scenario’s – niet altijd meteen haalbaar. Als overgangsmaatregel zal de opvang en de opslag van CO2 nodig zijn (Carbon Capture en Storage (CCS)). De studie is daar heel duidelijk over.

Groene waterstof

Om de opvang en opslag van CO2 (CCS) te beperken tot enkele miljoenen tonnen, zal er sterk moeten ingezet worden op de productie van groene waterstof op basis van elektriciteit. Tot 200 kton in 2030 en een exponentiële groei daarna. Deze groene waterstof zal ingezet worden ter vervanging van de huidige waterstofconsumptie (op basis van fossiele brandstoffen) en voor nieuwe, innovatie productieprocessen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het Steel2Chemicals-project waarbij restgassen van de staalfabriek ArcelorMittal worden ingezet als grondstof bij het chemische bedrijf Dow Chemical.

Meer vraag naar elektriciteit

Om deze groene waterstof te produceren zullen er eveneens grote hoeveelheden duurzame elektriciteit nodig zijn. Hetzelfde geldt voor de vervanging van aardgas door elektriciteit voor de productie van warmte. Deze toename is gelijk aan de productie van 2,7 GW op zee in 2030. In vergelijking met de huidige elektriciteitsvraag van de industrie in North Sea Port betekent dit minimaal een verviervoudiging in 2030, met een verdere groei daarna. Het elektriciteitsnet zal hiervoor vergaand versterkt moeten worden, met name in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. De aansluiting van Nederlandse windparken op zee binnen het havengebied is van belang om te kunnen beschikken over voldoende hernieuwbare elektriciteit.
Om te voldoen aan de toenemende vraag naar waterstof zal er op termijn ook waterstof moeten worden geïmporteerd.

Pijpleidinginfrastructuur binnen en buiten het havengebied

Er zijn reeds veel pijpleidingen in het havengebied aanwezig. Enkele leidingen kunnen hergebruikt worden, in veel gevallen zal sprake zijn van nieuwe leidingen. Wel kunnen veel bestaande tracés worden gebruikt. De kosten voor het noodzakelijke netwerk voor het transport van CO2 en waterstof binnen North Sea Port worden begroot op 110 miljoen euro.

Dit netwerk dient ook buiten het havengebied te worden aangesloten, in eerste instantie voor CO2- transport. Dit wordt begroot op 95 tot 130 miljoen euro. De daadwerkelijke kosten hiervan zijn afhankelijk van de timing en de samenwerking met de havenpartners Antwerpen en Rotterdam.

Smart Delta Resources

Om een grensoverschrijdend pijpleidingennetwerk te realiseren, zal samenwerking noodzakelijk zijn. Enerzijds tussen de overheden over de grens heen zodat de tracés planologisch en juridisch kunnen worden gerealiseerd. Anderzijds moet er een consortium worden gevormd tussen industrie, netwerkbedrijven, overheden en North Sea Port. Het platform Smart Delta Resources zal hierin een belangrijke rol spelen.

Samen onderzoek verrichten

Het onderzoek naar pijpleidingeninfrastructuur – het ‘Clean Underground Sustainable Transport’, of kortweg het CUST-project – is een gezamenlijk initiatief van North Sea Port, de Stad Gent, Smart Delta Resources (Nederlandse en Vlaamse energie- en grondstofintensieve bedrijven die in 2050 willen komen tot een CO2-neutrale industrie), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Nederland.

Bijlage: Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST)

Omroep Zeeland: Z’n vader zei: alles wat olieboeren aanraken is goud, dus Peter koos voor Zeeland Refinery

Z'n vader zei: alles wat olieboeren aanraken is goud, dus Peter koos voor Zeeland Refinery

Praktisch in de achtertuin van het ouderlijk huis van Peter Koomen werd in 1973 een olieraffinaderij uit de grond gestampt. Het trok zijn aandacht en hij besloot te solliciteren op een administratieve functie. Hij kon vrijwel gelijk aan de slag. Nu neemt hij met gemengde gevoelens afscheid van zijn tweede huis: Zeeland Refinery, voorheen Total.

Bekijk hieronder het filmpje, of lees het nieuwsbericht op de website van Omroep Zeeland: Z’n vader zei: alles wat olieboeren aanraken is goud, dus Peter koos voor Zeeland Refinery

Hydrocracker uitgebreid met derde reactor

Hydrocracker uitgebreid met derde reactor

Zeeland Refinery breidt de hydrocracker, een van de belangrijkste eenheden van de olieraffinaderij, uit met een extra reactor. Donderdag 18 juli arriveerde de dertig meter hoge reactor per schip in de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost. De reactor werd in de nacht van vrijdag op zaterdag met bijzonder transport naar het raffinaderijterrein vervoerd.

De reactor is een investering van 40 miljoen euro die aandeelhouders TOTAL en LUKOIL doen in de raffinaderij. Door uitbreiding opereert de hydrocracker energie-efficiënter en wordt een CO2-reductie van ca. 10.000 ton gerealiseerd. “Een volgende stap in het toekomstbestendig maken van onze raffinaderij,“ aldus algemeen directeur Nathalie de Muynck. De reactor wordt in 2020 aangesloten op de bestaande installatie.

Het transport van de reactor, die in Italië werd gebouwd, was een operatie op zich. Het schip, de Calypso, legde aan bij buurbedrijf Verbrugge. Vanaf daar werd het ruim 600 ton wegende onderdeel met bijzonder transport met 56 assen en 112 wielen naar het raffinaderijterrein gebracht om daar op maandagochtend in de constructie gehesen te worden. De medewerkers kregen de mogelijkheid het spektakel vanaf een tribune op het fabrieksterrein te bekijken. “De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 1984 toen de hydrocracker gebouwd werd, dat was toen ook een heel bijzondere gebeurtenis,” zegt een van de oudgedienden van de fabriek.

Ondernemingsraden vandaag in Den Haag

Ondernemingsraden vandaag in Den Haag

Vandaag bieden 17 ondernemingsraden van grote chemische bedrijven een brandbrief aan minister Wiebes aan in Den Haag. Ook de ondernemingsraad van Zeeland Refinery is met 10 man hierbij aanwezig.

De ondernemingsraden maken zich zorgen over de CO2-heffing die het kabinet heeft opgenomen in het Klimaatakkoord, want door die heffing worden chemische bedrijven in Nederland harder aangepakt dan die in andere landen. En zij verwachten dat dit banen gaat kosten. Met de brandbrief willen de ondernemingsraden ervoor zorgen dat de politiek blijft nadenken over het belang van de industrie in Nederland, als het gaat over emissie, arbeidsplaatsen en innovatie.

De ondernemingsraden vertegenwoordigen gezamenlijk 50.000 medewerkers in de chemische industrie.

OR-voorzitter en woordvoerder van de ondernemingsraden Fred de Lange werd vanmorgen door BNR geïnterviewd. Luister hier het fragment terug.

Meiden in de techniek? Zeeland Refinery opent deuren van haar fabriek

Meiden in de techniek? Zeeland Refinery opent deuren van haar fabriek

Zeeland Refinery organiseert dit jaar weer een Girlsday met leuke activiteiten op het programma. Dit jaar is Girlsday op donderdag 11 april. Tijdens deze dag neemt Zeeland Refinery 35 meiden van het Reynaert college Hulst mee in een reis door de techniek. De meiden krijgen een rondleiding in de fabriek, mogen een test doen in het laboratorium, nemen een kijkje in de controlekamer, spelen de operator quiz en doen de security game. De meiden zullen begeleid worden door vrouwelijke professionals. Het bezoek aan een bedrijf zoals Zeeland Refinery vergroot de kennis van de meiden over techniek en kan helpen bij hun loopbaankeuzes. Zeeland Refinery is erg enthousiast over de girlsday en hoopt deze manier meiden te interesseren voor de techniek.

Girlsday wordt in samenwerking met VHTO, TechniekTalent.nu en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap georganiseerd. VHTO organiseert sinds 2010 jaarlijks de landelijke Girlsday. Het doel van de activiteit is de deelname van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT in Nederland te vergroten.