Zeeland Refinery werkt mee aan Praktijklab Corrosie & Isolatie

Zeeland Refinery werkt mee aan Praktijklab Corrosie & Isolatie

De grensregio Vlaanderen-Nederland bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Veel installaties zijn met 40 à 50 jaar echter relatief oud zodat corrosiebestrijding een hoge prioriteit heeft. Om de concurrentiepositie van de procesindustrie te behouden is het cruciaal dat installaties optimaal, storingsvrij, veilig en met een minimale milieu-impact kunnen blijven functioneren.

Om innovaties te kunnen testen en ontwikkelen die gericht zijn op preventie, detectie en reparatie van corrosie, is er behoefte aan fysieke onderzoeksinfrastructuur. Drie kennis- en onderwijsinstellingen (Sirris, De Hogere Zeevaartschool en Scalda) staan in voor de realisatie hiervan, Zeeland Refinery speelt een faciliterende rol in het project. Andere deelnemende bedrijven zijn Xervon, Kaefer en North Sea Port.

Na afloop van het project zal de infrastructuur integraal onderdeel blijven uitmaken van de deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen en zal het opgebouwde netwerk van bedrijven samen stappen blijven zetten om de corrosieproblematiek het hoofd te bieden.

Het project “Praktijklab Corrosie & Isolatie” is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Oproep Waterstofcoalitie aan nieuw kabinet: investeer nu in waterstof

Oproep Waterstofcoalitie aan nieuw kabinet: investeer nu in waterstof

De verkiezingsprogramma’s 2021 laten zien dat de ontwikkeling van een ambitieuze waterstofketen in een nieuw kabinet op consensus kan rekenen. Goed nieuws voor het klimaat, de Nederlandse economie en de energiezekerheid. Om die gezamenlijke ambities waar te maken, roept de waterstofcoalitie, waar Zeeland Refinery deel van uitmaakt, op tot een ‘Waterstofpact’ in het nieuwe regeerakkoord.

Waterstof speelt een essentiële rol in de verduurzaming van de Nederlandse industrie en ons energiesysteem. Met de recente ophoging van het Europese CO2-reductiedoel naar 55% wordt waterstof nóg belangijker als duurzaam alternatief voor fossiele grond- en brandstoffen en als buffer voor het elektriciteitsnet. Het huidige kabinet en de Tweede Kamer hebben de ambitie voor een Nederlandse waterstofketen al omarmd. Het volgende kabinet staat voor de uitdaging het Nederlandse klimaat- en energiebeleid verder toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt daarbij is versnelde opschaling van de waterstofketen, met een zo duurzaam mogelijk eindscenario. Met het ‘Waterstofpact’ kan nog dit jaar de schop in de grond voor de Nederlandse waterstofketen.

Bouwstenen 2021-2025

De Waterstofcoalitie roept het nieuwe kabinet op om onderstaande bouwstenen voor de Nederlandse waterstofketen op te nemen in het regeerakkoord. De regeerperiode 2021-2025 is cruciaal om dit alles mogelijk te maken. Een ambitieuze inhaalslag, waarmee het nieuwe kabinet verzekert dat Nederland meedoet in de Europese kopgroep, met onder andere Duitsland, Frankrijk en België. Zo kunnen we kansen voor de regionale waterstofhubs verzilveren en de Nederlandse economische positie verduurzamen en versterken.

Bekijk hier het hele waterstofpact

De Waterstofcoalitie is een initiatief van 38 netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers.

PZC: Warmtenet kan oplossing zijn voor Borselse dorpen maar is nu nog te duur

PZC: Warmtenet kan oplossing zijn voor Borselse dorpen maar is nu nog te duur

Hoe worden huizen in Borsele over dertig jaar verwarmd als ze niet meer op aardgas zijn aangesloten? De oplossing kan zomaar bij de buren gevonden worden: in het Sloegebied, waar grote bedrijven restwarmte over hebben.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen.

Zeeland Refinery is zo’n reus die in z’n eentje de omringende dorpen het hele jaar kan voorzien van warme huiskamers en warm tapwater. Sluit Lewedorp, Nieuwdorp, ‘s-Heerenhoek, Heinkenszand en Borssele daar op aan en voilà: er ligt een warmtenet dat járen mee kan. Zeker in combinatie met de plannen voor de bouw van een waterstoffabriek in het Sloegebied is het plan toekomstbestendig. De restwarmte bij de productie van waterstof is ook te gebruiken op het warmtenet. Het klinkt op papier allemaal alleen een stuk simpeler dan het in de praktijk zal zijn.

Dorpsbusje Ellewoutsdijk schaft nieuwe elektrische dorpsbus aan dankzij donatie Stichting Zeeland Refinery

Dorpsbusje Ellewoutsdijk schaft nieuwe elektrische dorpsbus aan dankzij donatie Stichting Zeeland Refinery

Op vrijdag 16 oktober heeft Stichting Dorpsbusje Ellewoutsdijk haar nieuwe elektrische dorpsbus  in gebruik genomen en tijdens een ‘coronaproof’ feestelijk moment officieel aan de laadpaal gekoppeld. Een donatie van € 25.000,- van Stichting Zeeland Refinery stelde de stichting in staat de nieuwe dorpsbus aan te schaffen. Na tien jaar gebruik gemaakt te hebben van een dieselbus, is deze nu vervangen door een elektrische bus.

Kinderen naar school en weer naar huis brengen, bewoners naar de markt in Goes of naar het zwembad in Kapelle – het dorpsbusje van Ellewoutsdijk zorgt, mede dankzij een toegewijde groep vrijwilligers, al tien jaar lang succesvol voor leefbaarheid en sociale cohesie. De oude dieselbus was echter dringend aan vervanging toe. Omdat Stichting Zeeland Refinery zowel de leefbaarheid in de regio als verduurzaming erg belangrijk vindt, ondersteunt zij Stichting Dorpsbusje Ellewoutsdijk hierin met een donatie. Gemeente Borsele heeft de andere helft van het benodigde bedrag voor aanschaf bijgedragen.

Regioplan 2030-2050 SDR-regio gepubliceerd

Regioplan 2030-2050 SDR-regio gepresenteerd

De energietransitie wordt steeds concreter. Het doel is duidelijk: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050. Het regioplan 2030-2050 biedt heldere handvatten hoe de SDR-regio, waar Zeeland Refinery deel van uitmaakt, klimaatneutraliteit wil bereiken, om daarmee een significante bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van zowel Nederland als Vlaanderen.

Het regioplan beschrijft de gekozen strategie, middels transitiepaden, om de industriële regio te verduurzamen. De geselecteerde transitiepaden zijn gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, CCU en procesoptimalisatie. Concreet vertaalt dit zich in de uitvoering van vier prioritaire programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta, die grensoverschrijdend met elkaar verweven zijn. Alle vier de prioritaire programma’s zijn gestart met heldere doelen en mijlpalen voor 2030 en 2050. De voorwaarden om het SDR CO2-reductiepad succesvol uit te kunnen voeren, zijn in kaart gebracht. De uitdaging is nu om deze voorwaarden te gaan scheppen en als SDR-regio, SDR-bedrijven én internationale overheden samen op te trekken om de energietransitie te realiseren.

Download het Regioplan 2030-2050

Lees meer over Smart Delta Resources

Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio

Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio

De SDR-partners Dow, Yara, Zeeland Refinery, PZEM, ENGIE, ArcelorMittal, Ørsted en havenbedrijf North Sea Port hebben de potentie laten onderzoeken van grootschalige productie en gebruik van groene waterstof in de Schelde-Deltaregio. De conclusie: de regio is uitermate geschikt. Het onderzoek, uitgevoerd door Arthur D. Little, heeft de mogelijke locaties en de systeemintegratie van grootschalige elektrolyse t.b.v. groene waterstofproductie in kaart gebracht. Diverse locaties in het havengebied van North Sea Port zijn geschikt voor grootschalige elektrolyse. Concretisering van vier locaties is reeds voortvarend van start gegaan, waaronder locaties in Vlissingen, Rodenhuize en in Sluiskil, waar Yara en Ørsted eerder deze week hebben aangekondigd te gaan samenwerken.

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van energie- en grondstofintensieve bedrijven in de Schelde-Deltaregio dat inzet op een duurzame toekomst voor de industrie. Een voorbeeld van de concrete, innovatieve projecten van SDR, is het ambitieuze Hydrogen Delta programma dat zich richt op grootschalige productie van groene waterstof. Hier liggen enorme kansen om de bestaande op aardgas gebaseerde waterstofconsumptie uit te faseren en CO2 uitstoot te reduceren (de huidige uitstoot van de SDR-regio bedraagt ruim 22 Mton per jaar). De regio is de grootste waterstofproducent én verbruiker van Nederland en Vlaanderen. De productie en vraag naar industriële waterstof heeft een doorgroeipotentieel naar meer dan 1,2 Mton/jaar in 2050 vergelijkbaar met de totale Nederlandse waterstofproductie in 2020.

Klaar voor grootschalige en snelle implementatie

De studie bevestigt dat de regio een sterke uitgangspositie heeft voor grootschalige, snelle implementatie van groene waterstofproductie. Het huidige waterstof gebruik (580 kton H2 /jr) in de regio beslaat meer dan een derde van de Nederlandse industrie. De hechte samenwerking tussen industrie, haven en overheden maken directe toepassing van waterstof als grondstof mogelijk. De regio beschikt reeds over een grootschalig, flexibel aanbod van steamreformers (SMR’s) om niet-continue groene waterstof output van elektrolysers ‘glad te strijken’. Ook de tijdens de elektrolyse geproduceerde zuurstof kan lokaal afgezet worden bij onder meer staalproducent ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow en Yara.

Hoogwaardige infrastructuur 

De regio ligt gunstig nabij diverse hernieuwbare energievoorzieningen. Door snelle aanlanding van wind-op-zee krijgt de regio direct toegang tot duizenden megawatts windenergie (windpark Borsele I-II-III-IV en mogelijk IJmuiden Ver Alpha). Daarnaast is er toegang tot CO2-neutrale elektriciteit voor de productie van waterstof middels de kerncentrale in Borsele. Bovendien beschikt de regio op dit moment al over een hoogwaardige gas / 380 kV-elektriciteitsinfrastructuur in het Sloegebied (Vlissingen) en Rodenhuize (Gent) met grensoverschrijdende mogelijkheden voor balancering van elektriciteit (België en Nederland). Aansluitend zijn er uitstekende mogelijkheden voor aansluiting op een landelijke H2-backbone en voor realisatie van een waterstofhub in het havengebied van North Sea Port met kansen voor import, opslag en doorvoer van waterstof.

Ambitie green energy en waterstofcluster

Al in een vroeg stadium heeft de SDR-regio gekozen voor ontwikkeling van het transitiepad inzake waterstof (SDR Roadmap 2018) en dit is concreet gemaakt in het Hydrogen Delta programma. SDR wil de regio positioneren als grootste green energy en groen waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa. SDR geeft actief invulling aan de klimaatambities van Europa in 2030 én wil zorgen voor een competitieve, klimaatneutrale industrie in de regio in 2050. De ambitie om internationaal koploper te blijven in de industriële waterstofeconomie heeft ondersteuning nodig van regionale en internationale overheden: tot 2030 is het niet mogelijk om zonder subsidie kosteneffectief groene waterstof te produceren (dat geldt overigens wereldwijd).

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland in het kader van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Bekijk het rapport Large scale potential of green H2 in the Hydrogen Delta

Beveiliger Benjamin: ‘Werken tijdens corona leverde mij jaren ervaring op’

Beveiliger Benjamin: 'Werken tijdens corona leverde mij jaren ervaring op'

Benjamin is een van onze collega’s die ervoor zorgt dat onze onderhoudsstop veilig verloopt en dat al onze medewerkers ‘s avonds weer veilig naar huis kunnen gaan, ook in coronatijd. Hij vertelde aan Omroep Zeeland meer over de ervaringen die hij de afgelopen maanden heeft opgedaan.

Lees het interview op de site van Omroep Zeeland: Beveiliger Benjamin: ‘Werken tijdens corona leverde mij jaren ervaring op’

Een onderhoudsstop in coronatijd: zo doet Zeeland Refinery dat

Een onderhoudsstop in coronatijd: zo doet Zeeland Refinery dat

Een turnaround, oftewel grote onderhoudsstop, betekent zelfs in ‘gewone’ tijden alle hens aan dek. Onze voorbereidingen lagen mooi op schema toen het coronavirus om ingrijpende aanpassingen en het nemen van verregaande preventieve maatregelen vroeg. Omroep Zeeland interviewde onze collega’s Felix en Gino over wat daar zoal bij komt kijken, een onderhoudsstop in coronatijd.

Bekijk hieronder de reportage (uitgezonden tijdens Zeeland Nu van 20 juli) of lees het nieuwsbericht op Omroep Zeeland.

V.V. Lewedorpse Boys ontvangt donatie van Stichting ZR voor vervanging asbestdak

V.V. Lewedorpse Boys ontvangt donatie van Stichting ZR voor vervanging asbestdak

Op donderdag 25 juni heeft Voetbalvereniging Lewedorpse Boys een cheque van € 28.424,- ontvangen van Stichting Zeeland Refinery. Deze donatie stelt de voetbalvereniging in staat het verwijderen van een asbestdak en het aanbrengen van een nieuw dak te bekostigen, twee belangrijke stappen in de geplande verduurzaming van de voetbalvereniging.

Verduurzaming

V.V. Lewedorpse Boys wil sinds enkele jaren graag verduurzamen als voetbalvereniging en gaat dit jaar aan de slag met een grootschalige renovatie van het clubhuis. Omdat Stichting Zeeland Refinery zowel het verenigingsleven in de regio als duurzaamheid erg belangrijk vindt, ondersteunt zij Lebo hierin met een donatie ten behoeve van asbestsanering en aanbrengen van een nieuw dak op kantine/kleedgebouwen.

Energie-efficiëntie

Deze renovatie is noodzakelijk alvorens de beoogde installatie van zonnepanelen plaats kan vinden, waarmee de vereniging een belangrijke stap zet in het kader van energie-efficiëntie. Peter Vermeulen, voorzitter V.V. Lewedorpse Boys: “Onze vereniging heeft veel leden. Dit betekent dat onze accommodatie zeer intensief wordt gebruikt, zowel voor wedstrijden als voor trainingen. Hierdoor verbruiken wij veel energie. Ons beleid om te verduurzamen bracht voor ons als club een bijzonder grote investering met zich mee, want pas wanneer de asbestsanering plaats heeft gevonden, kunnen we de zonnepanelen plaatsen. Een mooi doel, het volledig overgaan op zonne-energie.”

Smart Delta Resources start project om Co2-uitstoot in Schelde-Deltaregio vergaand te verminderen

Smart Delta Resources start project om CO2-uitstoot in Schelde-Deltaregio vergaand te verminderen

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te hergebruiken of ondergronds op te slaan. Een grensoverschrijdend consortium van bedrijven onder de vleugels van Smart Delta Resources zet de eerste stap om op die manier de CO2-uitstoot vergaand te verminderen in het havengebied van North Sea Port (Gent, Terneuzen, Vlissingen).

Met het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 (Carbon Capture & Utilisation/Storage, kortweg CCUS) kan in het havengebied van North Sea Port de CO2-uitstoot met 30% worden verlaagd (6,5 miljoen ton CO2 per jaar). In die optiek heeft een consortium van Belgische en Nederlandse bedrijven het project Carbon Connect Delta opgezet met als eerste stap een onderzoek naar de haalbaarheid van CCUS in 2025. Het onderzoek buigt zich over alle aspecten: de technische, economische en juridische aspecten, de nodige infrastructuur voor het transport van CO2 met pijpleidingen of per schip, de financieringsmogelijkheden, de commerciële haalbaarheid en de vergunningstrajecten. Het consortium verwacht de haalbaarheidsstudie eind 2020 af te ronden, waarna het project verder wordt ontwikkeld voor realisatie.

Grens- en sectoroverschrijdend consortium

Het consortium is grensoverschrijdend samengesteld uit Smart Delta Resources, havenbedrijf North Sea Port, de bedrijven ArcelorMittal, Dow Benelux, PZEM, Yara en Zeeland Refinery en infrastructuurpartners Gasunie en Fluxys. Samen hebben de consortium-partners een breed netwerk en de nodige kennis en expertise om het project Carbon Connect Delta tot een succes te maken. Doordat het consortium tegelijk over industriële sectoren heen samenwerkt (chemie, petrochemie en staal), en ook met betrokken overheden in beide landen, ontstaan er unieke synergiën en opportuniteiten voor een duurzame economie.

Potentieel van 30% minder CO2-uitstoot in 2030

De ambitie van het consortium is om vanaf 2023 al 1 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen en dat uit te breiden tot een niveau van 6,5 miljoen ton per jaar in 2030, goed voor 30% minder CO2-uitstoot in de Schelde-Delta regio. Daarmee levert het project Carbon Connect Delta een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en de meer recente Europese Green Deal.

Naar een klimaatneutrale industrie in 2050

CCUS is één van de sporen die Smart Delta Resources (SDR) volgt om te komen tot een klimaatneutrale industrie in 2050 in de Schelde-Delta regio. SDR, ondersteund door Impuls Zeeland, Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen, zorgt ook voor de uitwerking van andere ontwikkelsporen, zoals duurzame waterstof (Hydrogen Delta), restwarmte, elektrificatie en recycling. Smart Delta Resources heeft al stappen gezet om de CO2-uitstoot substantieel te verminderen. Begin 2018 is een Roadmap vastgesteld waarmee het industriecluster kan voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. De afgelopen jaren zijn diverse studies voltooid naar de benodigde energie-infrastructuur. Ook is er al een waterstofkoppeling tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil gerealiseerd. Daarnaast zijn de innovatieve projecten Steel2Chemicals en Carbon2Value van Dow Terneuzen en ArcelorMittal Gent volop in ontwikkeling.