Zeeuwse Week van de Veiligheid dag 4: Ruud, Security & Facility Officer

Zeeuwse Week van de Veiligheid dag 4: Ruud, Security & Facility Officer

Op dag vier van de Zeeuwse Week van de Veiligheid stellen we je graag voor aan Ruud. Ruud is al veertig jaar lang een onmisbare factor binnen de afdeling Security van Zeeland Refinery, de afgelopen acht jaar als Security & Facility Officer.

Ruud: “In de jaren vijftig en zestig was het kleine wachthuisje bij de poort nog wel eens de plek waar je heen werd verhuisd wanneer je werd afgekeurd voor het werkproces, om de slagboom te openen en dicht te doen. Anno 2021 is dit ondenkbaar. Security is een volwaardig vakgebied dat een grote professionalisering heeft doorgemaakt. Gedegen opleiding, goede procedures en vaardigheden, dragen er mede aan bij dat onze werknemers veilig aan het werk kunnen én weer veilig naar huis gaan.”

Veertig jaar geleden
“Zelf was ik kok in een gerenommeerd restaurant aan de Boulevard in Vlissingen toen ik veertig jaar geleden kennismaakte met het vak Security. Ik werd aangesproken door iemand die zei “ik heb een baan in de aanbieding, als beveiliger”. Dit wees ik af om dat ik hier geen kaas van had gegeten. Na enige tijd aandringen ging ik toch op sollicitatiegesprek. Ik vertelde aan de toenmalige leiding dat ik er geen verstand van had. Aan het einde van de sollicitatieronde kreeg ik bericht dat ik was aangenomen.”

Boerenverstand
Stomverbaasd vroeg ik naar de reden. Ik had op een heleboel vragen geen goed antwoord, dacht ik zelf. “Wij zoeken mensen met ‘GBV’, gezond boerenverstand,” was toen het antwoord, “mensen die we wat kunnen leren, die hun ideeën en kennis pragmatisch in de praktijk hanteren.” Die kwam binnen. Deze stelling hanteer ik op de dag van vandaag nog steeds, net zoals ‘laat eerst de mens spreken en dan pas het uniform’ en ‘behandel de mensen zoals jezelf behandeld wilt worden’.

Sterk team
“We hebben op ZR een sterk team. Onze guards hebben buitenom de beveiligingstaken een groot aantal andere verantwoordelijkheden zoals ons toegangssysteem, contractorportal, bedrijfsbrandweer, surveillance en het wagenpark. EHBO, beheer van de medische dienst, noem het maar op. In cv’s geloof ik zelf niet. Ik moet iemand in de ogen kunnen kijken tijdens een gesprek. Als je adequaat kunt reageren op een vraag, uit jezelf al veel vertelt, dan ben ik happy. Mijn laatste stelling: als je kunt lezen, kun je ook alles leren, indien de motivatie aanwezig is. En dat laatste hebben we bij het Securityteam op ZR. Ik ben trots dat ik leiding mag geven aan een gebalanceerd, integer en loyaal team waarvan de neuzen allemaal dezelfde kant op staan: niet lullen, maar poetsen.”

De Zeeuwse Week van de Veiligheid is een initiatief van Zeeland Veilig. Benieuwd naar de activiteiten? Lees er meer over op https://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek

Zeeuwse Week van de Veiligheid dag 3: Roel, Fire & Safety Inspector

Zeeuwse Week van de Veiligheid dag 3: Roel, Fire & Safety Inspector

Het is dag drie van de Zeeuwse Week van de Veiligheid en vandaag vertelt onze collega Roel je graag meer over zijn werkzaamheden als Fire & Safety Inspector bij de bedrijfsbrandweer van Zeeland Refinery. Voor onze bedrijfsbrandweer gaat het licht nooit uit – zij zijn in vijf ploegen van drie man per shift vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, aanwezig op de raffinaderij. Een van de taken in het zeer diverse takenpakket van Roel is het coördineren van de trainingen die onze fire crew moet volgen.

Roel: “We trainen specifiek op het voorkomen en bestrijden van industriële branden. Een van de locaties waarop we daarvoor trainen, is het trainingscentrum in Vlissingen. Daar kunnen we praktijkervaring opdoen met gas- en vloeistofbranden en deze blussen met schuim. Mede dankzij deze trainingen is onze bedrijfsbrandweer goed voorbereid op dergelijke incidenten, en leren zij vanuit praktijktrainingen hoe adequaat te handelen wanneer bepaalde situaties zich toch voordoen.”

De Zeeuwse Week van de Veiligheid is een initiatief van Zeeland Veilig. Benieuwd naar de activiteiten? Lees er meer over op https://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek

Zeeuwse Week van de Veiligheid dag 2: Marc, Safety Specialist

Zeeuwse Week van de Veiligheid dag 2: Marc, Safety Specialist

Op dag twee van de Zeeuwse Week van de Veiligheid, een initiatief van ZeelandVeilig, vertelt Marc, Safety Specialist bij ZR, je meer over PBM’s, oftewel persoonlijke beschermingsmiddelen. Als Safety Specialist ziet Marc erop toe dat onze PBM’s voldoen aan de vastgestelde normeringen én daadwerkelijk gedragen worden door medewerkers.

Marc: “Vanuit de veiligheidsafdeling zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve producten om onze medewerkers nog beter te beschermen. Uiteraard proberen we in eerste instantie de gevaren weg te nemen middels collectieve beschermingsmiddelen. Als dat niet toereikend is, zijn we genoodzaakt medewerkers uit te rusten met persoonlijke beschermingsmiddelen.

De technieken en producten hiervan worden continu beter, zowel wat betreft de effectiviteit als bijvoorbeeld het draagcomfort. Wij onderzoeken of we onze PBM’s moeten en kunnen vervangen. Hiervoor toetsen we de nieuwe producten aan onze strenge eisen, en proberen ze vaak uit met behulp van een testteam. We houden hierbij rekening met de grote verscheidenheid aan medewerkers en dat de werkzaamheden voor iedere doelgroep op de raffinaderij anders zijn.

De high impact-handschoenen die ik draag op deze foto zijn daar een voorbeeld van. We schrijven deze nu voor veel werkzaamheden voor omdat ze de handen van medewerkers beter beschermen tijdens hun werkzaamheden.”

De Zeeuwse Week van de Veiligheid is een initiatief van Zeeland Veilig. Benieuwd naar de activiteiten? Lees er meer over op https://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek

Zeeuwse Week van de Veiligheid dag 1: René, Operator Offsites

Zeeuwse Week van de Veiligheid dag 1: René, Operator Offsites

Van 11 t/m 17 oktober is het de Zeeuwse Week van de Veiligheid, een initiatief van ZeelandVeilig. Bij Zeeland Refinery is het onderwerp veiligheid dagelijkse kost. Het speelt voor onze medewerkers de hoofdrol in alles wat we doen én hoe we het doen. Van veilige installaties en beschermende middelen tot goede procedures en veiligheidsgedrag – veiligheid staat áltijd voorop. Benieuwd hoe dat er concreet uitziet voor onze collega’s? Ze vertellen je er tijdens de de Zeeuwse Week van de Veiligheid week elke dag kort iets over. Op dag één stellen we je graag voor aan René, Operator Offsites.

De afdeling Offsites houdt zich 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig met het veilig verladen van binnenvaart- en zeeschepen. René: “97% van de producten die Zeeland Refinery maakt, denk aan bijvoorbeeld kerosine en diesel, verlaat de raffinaderij via de van Cittershaven, per binnenvaartschip. Veiligheid staat daarbij niet alleen voorop bij ons als terminal, maar ook voor de schepen die de brandstoffen vervoeren. Wij houden ons aan de ISGINTT- en ISGOTT-richtlijnen, dit zijn internationale veiligheidsrichtlijnen voor binnenvaart- en zeetankschepen en terminals. Daarnaast werken wij ook volgens regels en wetten zoals het ADN, een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Zowel de Operators van de afdeling Offsites als de scheepvaart dienen hier kennis van te hebben alvorens er ook maar één druppel wordt geladen of gelost. Door op deze manier te werken, waarborgen we de veiligheid van mens, dier en milieu.”

De Zeeuwse Week van de Veiligheid is een initiatief van Zeeland Veilig. Benieuwd naar de activiteiten? Lees er meer over op https://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek

Kerkje van Ellesdiek ontvangt € 25.000,- van Stichting ZR

Corry Verburg, waarnemend voorzitter Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek (l) en Jan Peter Rodenburg, manager bij Zeeland Refinery

Kerkje van Ellesdiek ontvangt € 25.000,- van Stichting Zeeland Refinery

Op donderdag 30 september heeft Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek een cheque ter waarde van €25.000,- ontvangen van Stichting Zeeland Refinery. Dankzij deze donatie zijn het vervangen van de verwarmingsinstallatie en enkele andere noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen aan het gebouw bekostigd.

Leefbaarheid en duurzaamheid

‘t Kerkje organiseert activiteiten op het vlak van cultuur en levensbeschouwing. Dankzij de combinatie van het programma, de gezellige sfeer en de lage entreeprijzen bezoeken jaarlijks circa 4000 mensen de activiteiten. In 2020 zag ’t Kerkje zich echter geconfronteerd met een aantal zeer kostbare renovaties om bovenstaande activiteiten doorgang te kunnen laten vinden. Omdat Stichting Zeeland Refinery zowel leefbaarheid in de regio als duurzaamheid erg belangrijk vindt, ondersteunt zij Stichting ‘t Kerkje van Ellesdiek met een donatie van €25.000,- .

De renovatie

In het kader van de verduurzaming en energie-efficiëntie waren diverse ingrepen aan het gebouw noodzakelijk. Het belangrijkste onderdeel hiervan vormde het vervangen van de verwarmingsinstallatie, welke dringend aan vernieuwing toe was. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst waarmee ’t Kerkje nu volledig kan voorzien in de eigen stroombehoefte. Dankzij vervanging van de verwarmingsinstallatie, de renovatie en de geplaatste zonnepanelen kan ’t Kerkje een energiebesparing van 50% realiseren. 

Code Groen: duurzaamheidsdoelstellingen en -projecten van Zeeland Refinery

Code Groen: de duurzaamheidsdoelen en -projecten van ZR

Het programma ‘Code Groen’ van Omroep Zeeland onderzoekt hoe er in de provincie Zeeland wordt gewerkt aan een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening. In de aflevering van 21 september werd belicht wat Zeeland doet om de klimaatdoelstellingen te bereiken en welke rol kan de industrie daarbij spelen.

De aflevering van Code Groen waarin transitiemanager Koen Van Leuven meer vertelt over de duurzaamheidsdoelstellingen en -projecten van Zeeland Refinery, is terug te kijken op de website van Omroep Zeeland.

Gasunie en North Sea Port slaan handen ineen voor Zeeuws waterstofnetwerk

Gasunie en North Sea Port slaan handen ineen voor Zeeuws waterstofnetwerk

Gasunie en North Sea Port hebben een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een regionaal transportnetwerk voor waterstof in Zeeland. Dit ‘Hydrogen Delta Network NL’ bouwt voort op de huidige positie van de regio voor waterstof en moet de komende jaren gestalte krijgen. Daarna volgt de aansluiting van deze regionale infrastructuur aan de landelijke Nederlandse en Belgische waterstofinfrastructuur.

Veel bedrijven in Zeeland maken de stappen die nodig zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Waterstof is een essentieel onderdeel van de energiemix van de toekomst. Voor Zeeland is waterstof daarbij geen onbekende. Momenteel is het Zeeuwse industriële cluster, met 520.000 ton per jaar, goed voor 35% van de vraag naar waterstof in Nederland.

Waterstof: infrastructuur, elektrolyse en import

Voor een regionale infrastructuur voor waterstof moet de markt zich ontwikkelen en zijn ook aanvullende activiteiten noodzakelijk. Zo wordt gewerkt aan elektrolyse, waarbij met duurzaam opgewekte elektriciteit CO2-vrije waterstof wordt gemaakt. In Zeeland zijn inmiddels al meerdere elektrolyseprojecten aangekondigd waarbij deze zogeheten ‘groene’ waterstof zal worden gemaakt uit duurzame elektriciteit, met name uit wind. Naast de ontwikkeling rondom grootschalige elektrolyse biedt de regio ook goede kansen voor import van waterstof via locaties in het havengebied van North Sea Port.

Petrochem: Zeeland Refinery pioniersraffinaderij voor transitie

Petrochem: Zeeland Refinery pioniersraffinaderij voor transitie

Auteur: David van Baarle (Petrochem / Industrielinqs)

Het chemiecluster onder de vlag van North Sea Port heeft vergaande plannen om zijn CO2-emissies stevig terug te dringen. Zeeland Refinery zit misschien het meest aan de voorkant van de fossiele keten, maar doet aan ambities niet onder voor de rest. ‘Koolwater­stoffen hebben we nog lang nodig’, zegt energy transition manager Koen van Leuven. ‘Maar dan wel van biogene of circulaire bronnen. De beschikbaarheid van groene waterstof is daarbij essentieel.’

Het zal geen verbazing wekken dat de vijf Nederlandse chemieclusters op hun eigen manier bezig zijn met de transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar emissieloze alternatieven. Afhankelijk van de geografie en het soort processen binnen de clusters zijn er wel degelijk verschillen te vinden in aanpak. Zo ook voor North Sea Port, het cluster dat zich uitstrekt over Zeeland, West-Brabant en sinds niet al te lange tijd ook Gent. De drie grootste Nederlandse bedrijven in het gebied, Dow Terneuzen, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost, zijn van oudsher sterk fossiel gedreven. En eerlijk gezegd blijven ze dat nog wel even. De bedrijven hebben zich wel gecommitteerd aan de Europese emissie­doelstellingen voor 2030 en 2050 en zien met name oplossingen in schoon fossiel, groene waterstof en elektrificatie. De samenwerking van de bedrijven in Smart Delta Recources (SDR) leidde al tot uitwisseling van waterstofgas tussen Dow naar Yara. Maar de plannen voor de nabije en verre toekomst gaan veel verder.

Aramis CCS: samenwerking TotalEnergies, Shell Nederland, EBN en Gasunie om bij te dragen aan CO2-reductie

Aramis CCS: samenwerking TotalEnergies, Shell Nederland, EBN en Gasunie om bij te dragen aan CO2-reductie

TotalEnergies, Shell Nederland, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie zijn een samenwerkingsverband aangegaan om grootschalige CO₂-reductie van industriële clusters te realiseren. Onder de naam Aramis gaan deze partijen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe CO₂-transportinfrastructuur om opslag mogelijk te maken. Aramis streeft ernaar om in 2023 een definitief investeringsbesluit te nemen met een operationele start in 2026. Het project beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de CO₂-reductiedoelstellingen voor 2030 zoals afgesproken in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal.

Aramis wil bijdragen aan de reductie van de CO₂-uitstoot van moeilijk te verduurzamen industrieën zoals afvalverwerking, de staal-, chemische-, en de cementindustrie, en raffinaderijen. Dit wil Aramis doen door een grootschalig CO₂-transportinfrastructuur die opslag mogelijk maakt aan te bieden. Dit zou de industriële sector de mogelijkheid geven CO₂ te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. De Aramis-infrastructuur is vrij toegankelijk voor derden, zodat andere industriële klanten en opslagvelden stapsgewijs aan het systeem kunnen worden toegevoegd.