Dorpsbusje Ellewoutsdijk schaft nieuwe elektrische dorpsbus aan dankzij donatie Stichting Zeeland Refinery

Dorpsbusje Ellewoutsdijk schaft nieuwe elektrische dorpsbus aan dankzij donatie Stichting Zeeland Refinery

Op vrijdag 16 oktober heeft Stichting Dorpsbusje Ellewoutsdijk haar nieuwe elektrische dorpsbus  in gebruik genomen en tijdens een ‘coronaproof’ feestelijk moment officieel aan de laadpaal gekoppeld. Een donatie van € 25.000,- van Stichting Zeeland Refinery stelde de stichting in staat de nieuwe dorpsbus aan te schaffen. Na tien jaar gebruik gemaakt te hebben van een dieselbus, is deze nu vervangen door een elektrische bus.

Kinderen naar school en weer naar huis brengen, bewoners naar de markt in Goes of naar het zwembad in Kapelle – het dorpsbusje van Ellewoutsdijk zorgt, mede dankzij een toegewijde groep vrijwilligers, al tien jaar lang succesvol voor leefbaarheid en sociale cohesie. De oude dieselbus was echter dringend aan vervanging toe. Omdat Stichting Zeeland Refinery zowel de leefbaarheid in de regio als verduurzaming erg belangrijk vindt, ondersteunt zij Stichting Dorpsbusje Ellewoutsdijk hierin met een donatie. Gemeente Borsele heeft de andere helft van het benodigde bedrag voor aanschaf bijgedragen.

Regioplan 2030-2050 SDR-regio gepubliceerd

Regioplan 2030-2050 SDR-regio gepresenteerd

De energietransitie wordt steeds concreter. Het doel is duidelijk: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050. Het regioplan 2030-2050 biedt heldere handvatten hoe de SDR-regio, waar Zeeland Refinery deel van uitmaakt, klimaatneutraliteit wil bereiken, om daarmee een significante bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van zowel Nederland als Vlaanderen.

Het regioplan beschrijft de gekozen strategie, middels transitiepaden, om de industriële regio te verduurzamen. De geselecteerde transitiepaden zijn gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, CCU en procesoptimalisatie. Concreet vertaalt dit zich in de uitvoering van vier prioritaire programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta, die grensoverschrijdend met elkaar verweven zijn. Alle vier de prioritaire programma’s zijn gestart met heldere doelen en mijlpalen voor 2030 en 2050. De voorwaarden om het SDR CO2-reductiepad succesvol uit te kunnen voeren, zijn in kaart gebracht. De uitdaging is nu om deze voorwaarden te gaan scheppen en als SDR-regio, SDR-bedrijven én internationale overheden samen op te trekken om de energietransitie te realiseren.

Download het Regioplan 2030-2050

Lees meer over Smart Delta Resources

Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio

Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio

De SDR-partners Dow, Yara, Zeeland Refinery, PZEM, ENGIE, ArcelorMittal, Ørsted en havenbedrijf North Sea Port hebben de potentie laten onderzoeken van grootschalige productie en gebruik van groene waterstof in de Schelde-Deltaregio. De conclusie: de regio is uitermate geschikt. Het onderzoek, uitgevoerd door Arthur D. Little, heeft de mogelijke locaties en de systeemintegratie van grootschalige elektrolyse t.b.v. groene waterstofproductie in kaart gebracht. Diverse locaties in het havengebied van North Sea Port zijn geschikt voor grootschalige elektrolyse. Concretisering van vier locaties is reeds voortvarend van start gegaan, waaronder locaties in Vlissingen, Rodenhuize en in Sluiskil, waar Yara en Ørsted eerder deze week hebben aangekondigd te gaan samenwerken.

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van energie- en grondstofintensieve bedrijven in de Schelde-Deltaregio dat inzet op een duurzame toekomst voor de industrie. Een voorbeeld van de concrete, innovatieve projecten van SDR, is het ambitieuze Hydrogen Delta programma dat zich richt op grootschalige productie van groene waterstof. Hier liggen enorme kansen om de bestaande op aardgas gebaseerde waterstofconsumptie uit te faseren en CO2 uitstoot te reduceren (de huidige uitstoot van de SDR-regio bedraagt ruim 22 Mton per jaar). De regio is de grootste waterstofproducent én verbruiker van Nederland en Vlaanderen. De productie en vraag naar industriële waterstof heeft een doorgroeipotentieel naar meer dan 1,2 Mton/jaar in 2050 vergelijkbaar met de totale Nederlandse waterstofproductie in 2020.

Klaar voor grootschalige en snelle implementatie

De studie bevestigt dat de regio een sterke uitgangspositie heeft voor grootschalige, snelle implementatie van groene waterstofproductie. Het huidige waterstof gebruik (580 kton H2 /jr) in de regio beslaat meer dan een derde van de Nederlandse industrie. De hechte samenwerking tussen industrie, haven en overheden maken directe toepassing van waterstof als grondstof mogelijk. De regio beschikt reeds over een grootschalig, flexibel aanbod van steamreformers (SMR’s) om niet-continue groene waterstof output van elektrolysers ‘glad te strijken’. Ook de tijdens de elektrolyse geproduceerde zuurstof kan lokaal afgezet worden bij onder meer staalproducent ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow en Yara.

Hoogwaardige infrastructuur 

De regio ligt gunstig nabij diverse hernieuwbare energievoorzieningen. Door snelle aanlanding van wind-op-zee krijgt de regio direct toegang tot duizenden megawatts windenergie (windpark Borsele I-II-III-IV en mogelijk IJmuiden Ver Alpha). Daarnaast is er toegang tot CO2-neutrale elektriciteit voor de productie van waterstof middels de kerncentrale in Borsele. Bovendien beschikt de regio op dit moment al over een hoogwaardige gas / 380 kV-elektriciteitsinfrastructuur in het Sloegebied (Vlissingen) en Rodenhuize (Gent) met grensoverschrijdende mogelijkheden voor balancering van elektriciteit (België en Nederland). Aansluitend zijn er uitstekende mogelijkheden voor aansluiting op een landelijke H2-backbone en voor realisatie van een waterstofhub in het havengebied van North Sea Port met kansen voor import, opslag en doorvoer van waterstof.

Ambitie green energy en waterstofcluster

Al in een vroeg stadium heeft de SDR-regio gekozen voor ontwikkeling van het transitiepad inzake waterstof (SDR Roadmap 2018) en dit is concreet gemaakt in het Hydrogen Delta programma. SDR wil de regio positioneren als grootste green energy en groen waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa. SDR geeft actief invulling aan de klimaatambities van Europa in 2030 én wil zorgen voor een competitieve, klimaatneutrale industrie in de regio in 2050. De ambitie om internationaal koploper te blijven in de industriële waterstofeconomie heeft ondersteuning nodig van regionale en internationale overheden: tot 2030 is het niet mogelijk om zonder subsidie kosteneffectief groene waterstof te produceren (dat geldt overigens wereldwijd).

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland in het kader van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Bekijk het rapport Large scale potential of green H2 in the Hydrogen Delta